Informe Territorial de la Província de Barcelona 2016

L’informe constata, per segon any consecutiu, la recuperació econòmica de tots els territoris de la demarcació, amb les dades més positives dels darrers anys.

La Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona presenten la catorzena edició de l’Informe territorial de la província de Barcelona, una publicació que fa balanç anual de l’evolució econòmica de la demarcació i de les 12 comarques que la componen, i que completa l’anàlisi amb dues monografies; 12 articles d’autor que permeten aprofundir en el coneixement d’aspectes més concrets d’aquestes economies locals; i un recull dels projectes estratègics més destacats de cada comarca.

Al llarg del 2015 l’economia catalana ha consolidat la recuperació econòmica encetada a mitjan del 2013 amb un creixement del PIB català del 3,4%, el major creixement des del 2007, segons dades d’Idescat. Aquest augment del PIB ha estat superior al registrat tant a Espanya com al conjunt dels països de la zona euro (3,2% i 1,6%, respectivament).

La demarcació de Barcelona també registra una evolució econòmica positiva el 2015, tal i com es dedueix a partir dels resultats dels indicadors socioeconòmics que s’analitzen en aquest informe. Es constata amb les dades a l’alça en la creació d’empreses i ocupació, per segon cop ençà va començar la crisi l’any 2007, i la reducció, per tercer any consecutiu, del nombre d’aturats.