Informe territorial de la província de Barcelona 2015

El nombre de persones afiliades a la Seguretat Social i el teixit empresarial de la província creixen l’any 2014 a totes les comarques, per primera vegada des de l’any 2007

La Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona presenten la tretzena edició de l’Informe territorial de la província de Barcelona, una publicació que fa balanç anual de l’evolució econòmica de la demarcació i de les 11 comarques que la conformen. L’anàlisi es completa amb dues monografies, 12 articles que permeten aprofundir en el coneixement de les economies locals barcelonines i un recull dels 110 projectes estratègics més destacats de les comarques.

D’acord amb les dades de l’Informe Territorial de la província de Barcelona, l’economia barcelonina, com la catalana i l’espanyola, ha presentat un creixement sostingut al llarg del 2014. L’empenta l’ha donada la millora de la demanda interna, el consum i la inversió en béns d’equipament. Pel contrari, les importacions han superat les exportacions, de manera que la contribució del sector exterior ha estat negativa. Així mateix, l’economia catalana confirma la sortida de la recessió, amb un creixement de l’1,5% l’any passat.

  • Descarregar

    20150629_ESTUDI_Informe territorial provi?ncia BCN

  • Descarregar

    20150629_NP_Informe territorial provi?ncia BCN