Els municipis del Barcelonès Nord assoleixen la xifra de llocs de treball més alta des del 2008 en el primer trimestre

L’afiliació segons residència padronal també creix un 3,8% en termes interanuals al Barcelonès Nord fins a les 151.127 persones, la xifra més elevada des del 2012. 

Els municipis del Barcelonès Nord (Badalona, Sant Adrià de Besós i Santa Coloma de Gramenet) han tancat el primer trimestre de l’any amb 89.375 llocs de treball, un 4,1% més que l’any anterior. Tot i que es tracta d’un creixement menys intens que el registrat al conjunt de Catalunya (4,8%), representa la xifra més alta des de setembre de 2008. Alhora, aquesta xifra també és un 6% superior als registres prepandèmia (març de 2019). 

Així es conclou en l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball del Barcelonès Nord, elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, que analitza també el comportament del teixit empresarial, els afiliats segons residència padronal i l’atur registrat. 

 

La xifra d’empreses retalla distàncies amb els nivells prepandèmia  

Mentre el mercat de treball deixa enrere la crisi, el teixit empresarial del Barcelonès Nord també ha signat també un primer trimestre positiu amb un creixement interanual del 3,3%, fins a les 7.569 empreses, una evolució més intensa que al conjunt de Catalunya (2,1%). Així mateix, respecte al desembre de 2021 hi ha hagut una lleugera disminució de 6 comptes de cotització (-0,1%).  

Tot i la progressió en termes interanuals, la xifra d’empreses al Barcelonès Nord del primer trimestre d’enguany és encara un 6% inferior a la del primer trimestre del 2019, abans de la crisi sanitària.

 

Creix la massa tant d’assalariats/es com d’autònoms/es fins al març 

Si analitzem els llocs de treball segons el tipus de règim d’afiliació, al tancament del primer trimestre els municipis del Barcelonès Nord compten amb 67.721 assalariats/es i 21.654 autònoms/es. Cal destacar que la xifra d’assalariats és la més elevada des de juny de 2008, mentre que la d’autònoms és la més elevada per a un mes de març des del 2009.  

Ambdós grups han crescut respecte al mateix període de l’any anterior, però aquest increment ha estat més intens entre els assalariats/es (5,0%) que entre els autònoms/es (1,2%).  

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut un 13,9% a les empreses de 251 treballadors o més i un 4,6% de fins a 50 treballadors, però s’ha reduït un 3,2% a les empreses de 51 a 250 treballadors.  

 

Bona part dels habitants es traslladen a una altra comarca per treballar 

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, els afiliats/es han augmentat un 3,8% al Barcelonès Nord respecte a un any enrere, fins a les 151.127 persones a finals de març de 2022, la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Després de la davallada causada per la pandèmia, la xifra d’afiliats/es ara supera en un 1% la de març de 2019, abans de la crisi. 

El creixement ha estat molt similar entre les dones (3,7%) i els homes (3,8%) i s’ha registrat un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-0,3%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 10,6% entre els afiliats/es de nacionalitat estrangera —el 17,0% del total—, enfront del 2,5% dels de nacionalitat espanyola  

Respecte als nivells previs a la pandèmia (març 2019), el nombre d’afiliats/es ha augmentat en tots els col·lectius analitzats, excepte entre les persones menors de 45 anys (-6,8%) i els nacionals (-1,0%). Si es comparen les afiliacions segons seu social (llocs de treball) i per residència padronal, el nombre és molt superior en el segon cas (un 69% més). El motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Barcelonès Nord es traslladen a una comarca diferent per treballar.  

 

10 mesos consecutius de reducció de l’atur al Barcelonès Nord 

El nombre d’aturats/es al Barcelonès Nord s’ha situat en 23.169 persones a 31 de març, la xifra més baixa des del 2008. En termes interanuals, nombre d’aturats/es disminueix per desè mes consecutiu fins al -24,6%, reducció menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya (-26,6%). 

La disminució anual és més notable entre els homes (-27,7%) que entre les dones (-22,1%) i per trams d’edat ha estat menys intensa a mesura que augmenta el grup d’edat, del -37,6% entre les persones menors de 30 anys al -10,1% en les de 55 anys o més. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, destaquen les caigudes en termes absoluts dels treballadors d’ocupacions elementals (-2.770) i els de la restauració, personals i venedors (-2.161).  

Finalment, l’estimació de la taxa d’atur registral als municipis del Barcelonès Nord se situa el març en el 12,7% a Badalona, el 12,4% a Santa Coloma de Gramenet i el 16,5% a Sant Adrià del Besós, les xifres més baixes per a un mes de març des del 2008 per als dos primers municipis, i la segona per a Sant Adrià del Besós (només per darrere de la taxa del 2019).