El teixit industrial del Garraf es contrau gairebé un 10% respecte als nivells de fa un any

La pandèmia de la Covid-19 ha impactat en tots els sectors representatius de l’economia comarcal: es registren un 9,7% menys d’empreses industrials i les caigudes a la construcció i els serveis són superiors al 4%, respectivament.    

El Garraf ha tancat el tercer trimestre amb 3.923 empreses, un 1,9% més que el trimestre anterior, però encara un 5% per sota respecte al mateix trimestre del 2019. En aquest sentit la recuperació del teixit empresarial després de la forta caiguda del març és gradual i lleugerament superior al ritme de la mitjana catalana. Aquesta és una de les principals conclusions que es recullen del primer Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball que elaboren conjuntament la Cambra del Garraf i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

Per sectors i en termes interanuals, tots els de major pes a la comarca registren reduccions amb major o menor intensitat. El teixit empresarial es contrau un 4,1% a la construcció i 4,9% als serveis, variació que augmenta a la indústria (-9,7%). De fet, aquest darrer sector és l’únic que també registra una reducció trimestral. 

Segons la dimensió empresarial, el nombre de microempreses (fins a 10 treballadors i amb un pes del 89% a la comarca) disminueix un 4,8% el tercer trimestre en termes anuals, seguida de la reducció entre la quantitat d’empreses d’11 a 50 treballadors (-5,6%). En comparació amb el 2T 2020, es manté l’estabilitat entre les petites i grans empreses, mentre que a les microempreses el nombre augmenta un 2% i a les mitjanes (de 51 a 250 treballadors), un 2,2%.

La indústria i la construcció frenen la recuperació del mercat de treball

El nombre d’assalariats es manté estable el tercer trimestre de 2020 respecte al trimestre anterior amb un lleuger augment del 0,4% fins als 23.421. Tanmateix, en termes anuals, aquesta xifra encara és un 6,7% inferior al nivell del tercer trimestre de 2019, previ a la pandèmia. Igualment, cal tenir present que aquesta dada recull els treballadors que actualment estan en situació d’ERTO –a 30 d’octubre hi ha 3.785 persones perceptores d’una prestació per ERTO a la comarca, segons dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

D’entre els principals sectors econòmics, el serveis i la indústria es mantenen estables respecte al trimestre anterior amb variacions del 0,9% i -0,2%, respectivament, mentre que la construcció registra un descens del 3,4%. En termes anuals, la caiguda de l’afiliació és significativa a la indústria i els serveis (superior al -7% en ambdós), però, en canvi, la construcció experimenta una evolució positiva amb un increment de l’1,5%.  

Quant als autònoms, aquest darrer trimestre s’han registrat 11.024, xifra similar a la del trimestre anterior (+0,5%) i estable respecte a la del 3T 2019. En comparació amb l’evolució anual de la mitjana catalana (-0,5%), la recuperació és més positiva a la comarca –tot tenint en compte que la caiguda el segon trimestre va ser força menys abrupta. Per sectors, pràcticament l’evolució trimestral i anual és positiva a tots els casos, només els serveis registren una lleugera contracció respecte al 3T 2019 (-0,3%). També en termes anuals, destaca l’augment dels treballadors per compte propi a la indústria (1,7%) i a la construcció (1,5%), que conjuntament tenen un pes del 19,1% sobre el total al territori.

Pel que fa a les xifres d’atur, s’han registrat 10.200 persones al setembre, un 27,4% més que el mateix mes del 2019 (amb 8.007 aturats). Aquesta xifra és lleugerament superior a les registrades des del juny i s’apropa, de fet, al màxim registrat al maig (10.216) –no s’assolia un volum similar des mitjans del 2016.

Una nova eina per analitzar l’evolució econòmica del Garraf

L’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball és una publicació que ha posat en marxa la Cambra del Garraf juntament amb el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona per tal d’oferir una monitorització i seguiment de l’evolució econòmica de la comarca. El document que s’elaborarà trimestralment analitza l’evolució del teixit empresarial, així com del mercat de treball amb dades d’assalariats, autònoms i aturats. 

La publicació permetrà així acomplir un dels objectius que es marca la corporació territorial de donar suport i assessorament a les empreses, ja que mitjançant aquesta es podrà monitoritzar la recuperació econòmica del territori per l’impacte de la Covid-19.