El teixit industrial del Berguedà es contrau més d’un 15% respecte als nivells de fa un any

La Cambra del Berguedà i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona creen l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball, una publicació que permetrà analitzar l’evolució econòmica del territori.

El Berguedà ha tancat el tercer trimestre amb 1.201 empreses, xifra similar a la del trimestre anterior, però un 8,4% per sota de la del mateix trimestre del 2019. En aquest sentit la recuperació del teixit empresarial després de la forta caiguda del març és gradual i a un ritme superior al de la mitjana catalana. Aquesta és una de les principals conclusions que es recullen del primer Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball que elaboren conjuntament la Cambra del Berguedà i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

Per sectors i en termes interanuals, tots presenten notables reduccions. Aquestes són relativament més intenses a la indústria (-15,4% i amb un pes del sector del 12,3%), seguida de l’agricultura (-11,3%), la construcció (-7,9%) i els serveis (-7%).

Segons la dimensió empresarial, el nombre de microempreses (fins a 5 treballadors i amb un pes del 78% a la comarca) disminueix un 10,9% el tercer trimestre en termes anuals (-114 empreses). Aquestes empreses ocupen a 1.920 assalariats (una quarta part del total). A la resta de trams, l’evolució ha estat positiva o estable. Per exemple, el tram de 6 a 50 i de 51 a 250, que registren dues empreses més cadascun en termes anuals.

El mercat de treball presenta símptomes de millora en els serveis i la construcció, però mostra debilitat en la indústria

El nombre d’assalariats augmenta un 1,4% el tercer trimestre de 2020 respecte al trimestre anterior fins als 7.588 treballadors. Tanmateix, en termes anuals, aquesta xifra encara es manté un 4,7% per sota dels nivells previs a la pandèmia. A més, cal tenir present que aquesta dada recull els treballadors que estan en situació d’ERTO –a 30 d’octubre hi ha 375 persones que reben una prestació per ERTO, segons dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

En termes trimestrals, la recuperació del mercat de treball s’observa als serveis i la construcció amb un augment de les afiliacions del 2,2% i l’1,2%, respectivament. Per contra la indústria–amb un pes del 23,1% sobre el total– es redueix lleugerament (-0,6%). Respecte al tercer trimestre de 2019 la reducció és generalitzada a tots els sectors amb descensos del -3,4% a la indústria fins al -5,4% de la construcció.

Quant als autònoms, aquest darrer trimestre s’han registrat 3.381, mateixa xifra que la del trimestre anterior i un 1,3% por sota de la del tercer trimestre de 2019. En comparació amb l’evolució anual de la mitjana catalana (-0,5%), la recuperació està sent més lenta a la comarca, després d’una caiguda al juny força major. Per sectors, la construcció i els serveis són els únics amb variacions trimestrals positives (1,3% i 0,2%, respectivament). En termes anuals, la contracció és global, però amb intensitats diferents: -3,8% a la indústria i -3,2% a l’agricultura, i molt minses a la construcció i serveis.

Pel que fa a les xifres d’atur, el nombre d’aturats ha estat de 2.213 al setembre, un 20,8% més que el mateix mes del 2019 (amb 1.832 persones aturades). Aquesta xifra és superior a les dels mesos de març al juny, quan el registre d’aturats va augmentar sense interrupció. A més, no s’assolia un volum similar d’aturats des de mitjans del 2016.

Una nova eina per analitzar l’evolució econòmica del Berguedà

L’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball és una publicació que ha posat en marxa la Cambra del Berguedà juntament amb el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona per tal d’oferir una monitorització i seguiment de l’evolució econòmica de la comarca. El document que s’elaborarà trimestralment analitza l’evolució del teixit empresarial, així com del mercat de treball amb dades d’assalariats, autònoms i aturats.

La publicació permetrà així acomplir un dels objectius que es marca la corporació territorial de donar suport i assessorament a les empreses, ja que mitjançant aquesta es podrà monitoritzar la recuperació econòmica del territori per l’impacte de la Covid-19.