El sector del joc a Catalunya suporta una pressió fiscal més elevada que a altres comunitats

Els ingressos bruts del sector són de 878,2 milions d’euros a Catalunya el 2017, un 6% més que l’any anterior, però encara un 9,9% inferior a la xifra del 2008.

Barcelona, 1 de març de 2019. Catalunya és la segona comunitat en ingressos bruts del sector (concentra el 17,9% del total estatal), però la primera en recaptació per taxa del joc (el 19,1%), per tant, suporta una pressió fiscal més elevada que altres comunitats com Madrid o la Comunitat Valenciana.

Aquesta és una de les principals conclusions de l’estudi presentat ahir “El sector del joc privat a Catalunya 2018”, elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb el suport de PATROJOC. L’estudi, del qual s’han publicat 5 edicions anuals, és l’únic que fa una anàlisi anual del sector i de la seva evolució recent a Catalunya, en comparació amb la resta de comunitats autònomes.

La bona regulació de l’oferta del sector a Catalunya és un actiu que permet un major control de les seves externalitats 

  • A Catalunya el 2017 hi havia 4 casinos amb llicència, 45 salons de bingo, 127 salons de joc i 18.790 establiments d’hostaleria amb màquines recreatives, aquesta última és la xifra més baixa de la sèrie històrica disponible i suposa un descens del 15% respecte al 2010. Cal dir que a Catalunya hi ha una bona planificació de l’oferta (nombre de salons, casinos, màquines, etc.), fet que permet una major seguretat i control del sector, així com minimitzar les possibles externalitats negatives.
  • El sector del joc privat a Catalunya ocupa directament al voltant de 8.300 persones, xifra a la que se sumen 29.800 persones més d’ocupació indirecta que el sector genera sobretot en l’àmbit de l’hostaleria. La suma total estaria al voltant de les 38.000 persones.
  • El teixit empresarial del sector del joc privat està format per 787 empreses, de les quals quasi dues terceres parts són empreses operadores (509 empreses). El cens empresarial ha patit una important davallada des de l’inici de la crisi, quan hi figuraven 1.399 empreses, gairebé el doble de la xifra actual. Sobretot s’ha reduït el nombre d’empreses operadores, fabricants i de salons de joc.  

Els ingressos bruts del sector s’estan recuperant des del 2015 però encara són inferiors als d’abans de la crisi 

  • El Gross Gaming Revenue (GGR) o ingressos bruts del sector representa el 27,8% de la quantitat jugada, el restant 72,2% és devolució en premis. El GGR ha estat de 878,2 milions d’euros a Catalunya el 2017, un 6% més que l’any anterior, però encara un 9,9% inferior a la xifra de 2008. Del GGR total, 669 milions d’euros corresponen a les màquines “B” a hostaleria, sales de joc i bingos (el 76,2%); 97,6 milions als casinos (l’11,1%); 88,6 milions als bingos (el 10,1%), i 23,1 milions a les apostes presencials (el 2,6%). El creixement més intens el 2017 s’ha donat a les apostes (+17,4%) i a les màquines “B” (+7,1%), mentre que als casinos ha estat de només el 2,1% i al bingo es manté estable.