El perquè de l’economia circular

El concepte ‘economia circular’ engloba el conjunt d’empreses, projectes i iniciatives que utilitzen una economia sostenible, l’objectiu de la qual és mantenir el valor dels productes, materials i recursos en el cercle econòmic durant el major temps possible. L’economia circular es dirigeix tant als actors públics encarregats del desenvolupament sostenible i del territori, com a aquelles empreses que busquen resultats…