El mercat del treball osonenc assoleix un nou rècord històric amb 75.400 llocs de treball actius

La xifra d’empreses (comptes de cotització) al territori tanca el primer trimestre incrementant-se un 0,5% respecte a un any enrere, fins a les 5.344 empreses.

El tancament del primer trimestre del 2023 continua aportant a la comarca resultats positius en termes de mercat del treball, tant la xifra de llocs de treball com de persones afiliades certifiquen màxims històrics. Concretament, Osona assoleix 75.400 llocs de treball, el valor més alt assolit mai des del 2008, i registra 75.270 persones afiliades a la Seguretat Social, la dada més elevada per a un mes de març des del 2012.

Així es constata en el darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra territorial d’Osona. Un estudi que també analitza l’evolució del nombre d’empreses (comptes de cotització), el comportament de  llocs de treball, tant d’assalariats com d’autònoms, a nivell agregat i desagregat per sectors; l’evolució dels afiliats per tipus, edat i sexe; i el resum mensual de l’atur registrat.

La xifra de llocs de treball registra un creixement interanual superior al de Catalunya

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 3,7% el 31 de març de 2023 respecte a un any enrere, fins als 75.400, la xifra més elevada des del 2008 (inici de la sèrie disponible). Aquest creixement és lleugerament més intens al registrat pel conjunt de Catalunya (3,3%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement entre els assalariats (4,7%), mentre que el nombre d’autònoms disminueix lleugerament (-0,6%), en línia amb el que ha succeït al conjunt de Catalunya (+4,0% assalariats i un -0,2% autònoms). Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha disminuït a tots els sectors, entre el 0,1% als serveis i el 2,2% a la indústria. En canvi, el nombre d’assalariats ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere —a excepció de l’agricultura que es manté—: un 10,8% a la construcció, un 4,7% a la indústria i un 4,4% als serveis.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, i en línia amb l’evolució del teixit empresarial, el nombre d’assalariats ha crescut un 5,5% a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors) i un 12,0% a les empreses grans (de 250 treballadors o més); mentre que ha disminuït un 0,4% a les microempreses (fins a 9 treballadors) i un 1,1% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors).

L’increment de persones afiliades és més notable en el mercat femení

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 1,8% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 75.270 persones a finals de març de 2023, la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible).

Concretament, per sexe, el creixement ha estat més notable entre les dones (2,4%) que entre els homes (1,3%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys que disminueixen un 1,5%. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 8,8% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen el 16,4% del total—, en front del 0,5% dels afiliats de nacionalitat espanyola.

Amb tot, si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, la comarca és un dels pocs territoris on el nombre de llocs de treball és lleugerament superior al nombre de persones osonenques a afiliades a la Seguretat Social; el motiu de la diferència és que alguns treballadors residents a d’altres comarques es traslladen per treballar a Osona, fruit de la presència d’un teixit productiu generador d’ocupació.

Osona registra una evolució pràcticament idèntica a la del conjunt de Catalunya

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 0,5% a finals de març de 2023 respecte a un any enrere, fins a les 5.344 empreses; aquesta evolució és similar a la registrada pel conjunt de Catalunya (0,6%). Tanmateix, respecte al trimestre anterior es registra una disminució del 0,6% a la comarca (31 empreses menys). Per sectors, el nombre d’empreses ha augmentat respecte a l’any anterior a tots —excepte a la indústria (-0,8%)—: un 0,6% als serveis, un 1,2% al construcció i un 2,1% a l’agricultura. Segons la grandària, el teixit empresarial ha crescut a les empreses de 10 a 49 treballadors (3,9%) i a les de 250 i més treballadors (17,4%), s’ha mantingut a les empreses fins a 9 treballadors (0,0%) i ha disminuït a les de 50 a 249 treballadors (-7,1%).

El març del 2023 és el segon març amb el valor més baix des del 2008

Pel que fa a les xifres d’atur, el març de 2023 tanca amb 7.065 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el segon valor més baix en un mes de març des de l’any 2008, només lleugerament per sobre de la dada del 2022, 6.986 persones. Per tant, en termes interanuals es registra un augment de 79 persones (+1,1%).

Per sexe, el nombre d’aturats augmenta entre els homes (2,6%), mentre que entre les dones es manté. Per trams d’edat, l’atur només ha disminuït entre les persones de 55 anys i mes (un 2,5%) i ha augmentat a la resta: un 9,1% entre els joves (menors de 30 anys), un 1,3% els de 30 a 44 anys i un 2,0% els de 45 a 54 anys. Per últim, l’atur disminueix a sis dels nou tipus d’ocupació analitzats. Destaca, en termes absoluts, l’augment de l’atur a les ocupacions elementals (+144 persones) i la disminució entre els operadors d’instal·lacions i màquines, i muntadors (-32 persones).

La taxa d’atur registral se situa en el 8,7% al març, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008, i set dècimes per sota a la registrada al conjunt de Catalunya (9,4%).