El mercat del treball d’Osona bat rècord d’afiliacions al tancament del 2021 amb més de 72.400 persones actives

La comarca tanca l’any amb 5.349 empreses actives, una xifra un 1,2% superior al 2020, però encara un -7% inferior als nivells previs a la pandèmia.

Osona ha tancat el 2021 amb el mercat laboral en xifres històriques, tant pel que fa a llocs de treball com a persones afiliades. Concretament, la comarca compta amb 72.478 llocs de treball, la xifra més alta des del 2008 (inici sèrie històrica), i amb 73.354 persones afiliades també xifra rècord des del 2012 (inici sèrie històrica). Un comportament que contrasta amb la recuperació del teixit empresarial que se situa al voltant de 5.349 empreses, un -7% respecte als nivells preCovid19.

Aquestes són les xifres positives que s’extreuen de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball elaborat conjuntament per la Cambra d’Osona i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, que inclou també informació sobre els afiliats, el teixit empresarial i l’atur de la comarca durant el 4t trimestre del 2021.

Si s’analitza l’evolució dels llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca s’observa com aquests han augmentat un 3,9% el 31 de desembre de 2021 respecte a un any enrere, fins als 72.478, la xifra més elevada des del 2008 (inici de la sèrie disponible). No obstant això, cal apuntar que el mercat del treball comarcal està tenint una recuperació lleugerament inferior a la registrada pel conjunt de Catalunya on la xifra d’afiliats segons seu de l’empresa s’ha incrementat un 4,2% en comparació als valors de fa un any.

Així mateix, la xifra d’assalariats és la més elevada des del 2008, mentre que la d’autònoms es troba un 0,1% per sota de la dada del mateix mes del 2019. Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha crescut a la construcció i als serveis (un 0,9% interanual en ambdós casos), mentre que a la indústria i al sector primari disminueix (entorn al -2,5%). A trets generals, el nombre d’assalariats ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere —a excepció de l’agricultura, -0,1%— i al nivell previ a la crisi sanitària (desembre 2019).

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut anualment als tres segments analitzats, però amb diferents intensitats: un 5,1% a les empreses de fins a 50 treballadors, un 0,6% a les de 51 a 250 treballadors i un 7,4% a les de 251 treballadors o més.

Creixen les dones afiliades segons residència padronal a Osona

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 3,3% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 73.354 persones a finals de desembre de 2021, la xifra més elevada des del 2012.

Per sexe, el creixement ha estat més elevat entre les dones (3,8%) que entre els homes (2,9%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys que disminueixen lleugerament (-0,1%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu d’afiliats entre les persones de nacionalitat estrangera, un 10,0% (2,2% els de nacionalitat espanyola)

Respecte als nivells previs a la pandèmia (desembre 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat a totes les variables analitzades, excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit els nivells previs a la crisi (-2,8%).

Ara bé, si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un +1%); el motiu de la diferència és que alguns treballadors residents a Osona es traslladen a una comarca diferent per treballar.

Més empreses que el 2020, però menys que abans de la crisi

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 1,2% a finals de desembre de 2021 respecte a un any enrere, fins a les 5.349 empreses; aquesta evolució és menys intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (2,4%). Les empreses han registrat un creixement anual des de juny, però encara no s’ha recuperat el total del teixit empresarial d’abans de la crisi. Així, si es compara la dada de desembre 2021 amb els nivells previs a la pandèmia (desembre 2019), aquesta encara es troba un 7,0% per sota (un -5,7% en el cas de Catalunya).

L’atur consolida la seva tendència de decreixement

Osona va tancar el quart trimestre amb 7.050 persones aturades, la segona dada més baixa des de l’agost de 2008 (només per darrere de la xifra del juny de 2019). En termes interanuals, l’atur descendeix per vuitè mes consecutiu, fins al -23,3% menys al desembre, disminució menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya (-25,8%).

Per sexe, la reducció d’atur anual és més notable entre els homes que entre les dones, -25,0% i -21,9%, respectivament. En aquest sentit, la reducció de l’atur per trams d’edat ha estat menys intensa a mesura que augmentava el grup d’edat, del -41,5% de les persones menors de 30 anys al -5,7% de 55 anys o més. Per últim, cal destacar que l’atur ha disminuït pel que fa a tots els sectors d’ocupació, destaca les caiguda anual en termes relatius dels treballadors de la restauració, personals i venedors (-28,7%) i en termes absoluts de les ocupacions elementals (-841 aturats).

En aquest sentit, si analitzem l’estimació de la taxa d’atur registral s’observa com se situa en un 9,1% el desembre, la segona xifra més baixa des del setembre del 2008 (només tres dècimes per sobre la taxa del juny de 2019).