El mercat del treball de l’Alt Penedès consolida el seu creixement superant els 47.000 afiliats, una xifra rècord

Actualment, la Cambra estima que la comarca encara té 1.380 persones en situació d’ERTO, una xifra inferior a la del maig passat quan se’n van comptabilitzar 1.775.

L’Alt Penedès compta a data d’avui amb 242 llocs de treball i 284 afiliats més que fa dos anys. Aquesta és la xifra positiva que es desprèn de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball que elaboren conjuntament la Cambra de l’Alt Penedès i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona. D’aquesta forma, la comarca comença a agafar impuls i a recuperar-se amb força de l’impacte de la Covid-19.

Si s’analitza l’evolució dels llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca s’observa com aquests han augmentat un 3,6% el segon trimestre de 2021 respecte a un any enrere, la qual cosa fa que la xifra absoluta ascendeixi fins als 41.064 llocs de treball, 1.431 més.

Cal tenir en compte que aquesta comparació s’està fent respecte a un any enrere, per tant, en plena desescalada del confinament estricte. Tanmateix, si es compara la xifra amb la del juny de 2019 (nivell prepandèmia), l’evolució és igualment positiva amb un increment del 0,6% (tendència oposada a la de la mitjana catalana, -1%), 242 llocs de treball més, en termes absoluts.

No obstant això, cal apuntar que el mercat del treball comarcal està tenint una recuperació lleugerament inferior a la registrada pel conjunt de Catalunya on la xifra d’afiliats segons seu de l’empresa s’ha incrementat un 4,8% aquest darrer trimestre en comparació als valors de fa un any. Aquesta fet es deu sobretot a un efecte rebot, ja que en el conjunt del territori català les afiliacions van caure més al juny de 2020.

A més, cal tenir present que aquestes dades no inclouen les persones que estan en ERTO i que continuen donades d’alta com a afiliats que cotitzen malgrat no estiguin laboralment actius. El Gabinet d’Estudis de la Cambra de Barcelona estima que la comarca va tancar el juny amb 1.380 persones en situació d’ERTO, una xifra inferior a la del maig passat quan se’n van comptabilitzar 1.775. Aquestes xifres són fruit d’una estimació pròpia a partir de les dades de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat i el Ministeri de Treball.

Si s’analitza el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement anual més intens entre els assalariats (4,8%) que entre els autònoms (0,8%). En comparació amb el període previ a la pandèmia (juny de 2019), es registra un augment entre els assalariats (el 0,9%), mentre que els autònoms disminueixen un 1,0%.

Xifra rècord d’afiliats segons la residència padronal, més de 47.000

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 4% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 47.056 persones a finals de juny de 2021. Aquesta xifra absoluta és la més alta assolida des del 2012 (any en què s’inicia la sèrie disponible).

Per sexe, l’evolució positiva ha estat més intensa entre les dones (5,1%) que entre els homes (3,2%). Quant a grups d’edat, els afiliats augmenten a tots els trams, excepte entre els de 30 a 44 anys (-1,4%). Els creixements han oscil·lat entre el 4,8% dels majors de 54 anys i el 15,1% dels menors de 30 anys. Si s’atén a la nacionalitat, els afiliats estrangers, el 9,6% del total, augmenten més (6,5%) que els espanyols (3,8%). Així mateix, respecte al mateix trimestre previ a la pandèmia (juny  2019), el nombre d’afiliats creix a tots els casos, excepte entre els que tenen de 30 a 44 anys on cau un 8%.

En global, si es compara la xifra d’afiliats de juny de 2021 amb els nivells previs a la pandèmia, les afiliacions ja se situen per sobre el nombre de finals del 2019 (+1,5%) i del 30 de juny del 2019 (+0,6%).

Ara bé, si s’observen les afiliacions segons seu social i residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 14% més); el motiu de la diferència és que alguns treballadors residents a l’Alt Penedès es traslladen a una comarca diferent per treballar.

L’atur assoleix la xifra més baixa des de l’esclat de la pandèmia i consolida la seva tendència de disminució

L’Alt Penedès va tancar el segon trimestre amb 5.955 persones aturades, un 9,6% menys que el mateix mes del 2020, quan encara es percebien els efectes de l’estat d’alarma, però encara un 18% per sobre del 2019, nivells previs a la pandèmia. Amb tot, cal destacar que aquesta xifra és la més baixa des de l’esclat de la crisi sanitària (març 2020).

Per sexe, la disminució anual és més intensa entre els homes (-10,9%) que entre les dones (-8,6%). La variació de l’atur per trams d’edat ha oscil·lat entre el -30% de les persones més joves (de 16 i 24 anys) i el +8,8% de 55 anys o més (l’únic grup que registra un creixement). Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, destaquen les disminucions absolutes entre les ocupacions elementals (-159 persones) i els treballadors de la restauració, personal i venedors (-119).

En aquest sentit, si analitzem l’estimació de la taxa d’atur registral s’observa com se situa en un 11,7% el juny, la xifra més baixa des del març 2020, però encara un 1,9 punts percentuals per sobre que el mateix període previ a la pandèmia (juny 2019).

L’Alt Penedès va tancar el 2020 amb 3.172 empreses actives

La Cambra de l’Alt Penedès ha tornat a denunciar, de nou, la falta de dades territorials per abordar una profunda anàlisi economicoempresarial de la recuperació econòmica comarcal. Segons la Memòria econòmica de Catalunya 2020, l’Alt Penedès va tancar el 2020 amb 3.172 empreses, però des d’aquest període ja s’ha deixat de quantificar la dada, atesa la falta d’actualització per part de l’Observatori de Treball i Model Productiu que elabora la Generalitat de Catalunya.