El mercat del treball anoienc registra xifres històriques al tancament del segon trimestre de l’any

L’Anoia compta amb 3.081 empreses a finals de juny, un 0,6% interanual més.

L’Anoia ha tancat el segon trimestre de l’any amb xifres històriques al seu mercat del treball. En concret, la comarca ha assolit 36.125 llocs de treball i 52.813 persones afiliades segons residència padronal, que representen respectivament les xifres més elevades des del setembre del 2008 i des del 2012. Així ho destaca l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball de l’Anoia que publica trimestralment la Cambra de l’Anoia i elabora el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, i que analitza també la xifra d’empreses i l’atur.

El nombre d’empreses creix lleugerament

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a l’Anoia ha augmentat un 0,6% a finals de juny de 2022 respecte a un any enrere, fins a les 3.081 empreses, una evolució que ha estat menys intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (1,2%). Tanmateix, respecte al període anterior (març 2022) s’ha registrat una disminució molt lleugera de 17 comptes de cotització (-0,5%).

La millor xifra de llocs de treball des de setembre del 2008

El nombre de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 3,6% durant el segon trimestre respecte a un any enrere, fins als 36.125, la millor xifra des de setembre del 2008[1]. No obstant això, aquest creixement és menys intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (4,2%).

Si desglossem aquesta xifra segons el tipus de règim d’afiliació, a finals de juny l’Anoia compta amb un total de 28.105 persones assalariades i 8.020 autònomes. En termes interanuals, s’observa un creixement més notable entre els assalariats/es (4,4%) que entre els autònoms/es (1,1%).

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha crescut respecte a l’any anterior a la construcció (3,0%) i al serveis (1,0%), s’ha mantingut a l’agricultura (0,0%) i ha disminuït a la indústria (-1,1%). El nombre d’assalariats ha augmentat el 5,5% als serveis i el 4,0% a la indústria, mentre que a la construcció i al sector primari ha disminuït (el -2,8% i el -14,8%, respectivament).

Pel que fa a la grandària de l’empresa, els assalariats/es han crescut interanualment als quatre segments analitzats, però amb diferents intensitats: un 0,1% entre les empreses de fins a 9 treballadors (microempreses), un 4,4% entre les de 10 a 49 treballadors (empreses petites), un 8,7% a les de 50 a 249 treballadors (empreses mitjanes) i un 4,6% a les de 250 treballadors o més (empreses grans).

Rècord d’afiliació segons residència padronal

En paral·lel a l’evolució positiva dels llocs de treball, si s’atén a la residència padronal de l’afiliat/a, en lloc de la seu de l’empresa, l’afiliació ha augmentat un 3,4% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 52.813 persones a finals de juny del 2022, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible).

El creixement ha estat més intens entre les dones (4,3%) que entre els homes (2,8%). Per edat, l’afiliació registra un augment a tots els grans grups, a excepció de les persones d’entre els 30 i 44 anys (-1,5%). Per nacionalitat, el creixement d’afiliats/es de nacionalitat estrangera —el 8,2% del total— ha estat més elevat que els de nacionalitat espanyola, un 5,8% i un 3,2%, respectivament.

Respecte als nivells previs a la pandèmia (juny 2019), l’afiliació ha crescut en tots el col·lectius analitzats, excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit nivells anteriors a la crisi (-7,3% menys). Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és bastant superior en el segon cas (un 46% més). El motiu de la diferència és que molts professionals residents a l’Anoia es traslladen a una comarca diferent per treballar.

Més d’un any de descens en la xifra d’aturats/es

L’Anoia ha tancat el segon trimestre amb 6.658 persones aturades, la xifra més baixa des del juliol del 2008. En termes interanuals, el nombre d’aturats/es disminueix des del maig del 2021, i el ritme de caiguda s’ha accelerat de forma progressiva fins a un -21% el juny. Això sí, ha estat una disminució menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya durant el mateix període (-24,2%).

La disminució anual és més notable entre els homes (-23,8%) que entre les dones (-19,2%), i per trams d’edat, la reducció ha estat menys intensa a mesura que augmentava el grup d’edat, del -31,6% entre les persones menors de 30 anys al -8,4% de 55 anys o més. Finalment, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, on destaca la disminució en terme absoluts entre les ocupacions elementals (-587).

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 12,2% el juny, la xifra més baixa des del juny del 2008.

[1] Cal tenir present que des de desembre de 2020 les dades són provisionals i que l’Idescat realitza la publicació i l’explotació estadística dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Abans d’aquesta data la publicació de les dades detallades estava a càrrec de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable en algunes variables i àmbits geogràfics.