El Maresme assoleix xifres històriques d’afiliacions i frega les 12.000 empreses al tancament del primer trimestre de l’any

L’atur cau un 7 % interanual al març fins a les gairebé 21.600 persones aturades. Es tracta del valor més baix d’aturats/es en aquest mes des del 2008. 

El primer trimestre del 2023 tanca amb dades optimistes al Maresme pel que fa a l’evolució del mercat del treball. Concretament, a finals de març la comarca va incrementar un 3,1% les seves afiliacions a la Seguretat Social i va assolir en termes absoluts la xifra més alta per a aquest mes des del 2008. Paral·lelament, el Maresme ha fregat les 12.000 empreses després d’un creixement del 0,7% interanual. 

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra territorial del Maresme. Un estudi que també analitza el comportament de? llocs de treball, tant d’assalariats com d’autònoms, a nivell agregat i desagregat per sectors; l’evolució dels afiliats per tipus, edat i gènere; i el resum mensual de l’atur registrat. 

El creixement del teixit empresarial, similar al del conjunt del país 

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 0,7% a finals de març del 2023 interanual, una evolució molt similar a la del conjunt de Catalunya (0,6%), fregant-ne les 12.000. Tanmateix, respecte al trimestre anterior es registra una lleugera disminució del 0,2% a la comarca (23 empreses menys).  

Per sectors, el teixit empresarial ha augmentat respecte a l’any anterior a tots els sectors —excepte a l’agricultura que s’ha mantingut estable—, entre l’1,9% a la construcció i el 0,4% als serveis. Segons la grandària, el nombre d’empreses s’ha mantingut estable al tram de fins a 9 treballadors, i a la resta ha crescut, amb més intensitat a mesura que augmenta la dimensió: un 4,2% entre les de 10 a 49 treballadors, un 4,8% entre les de 50 a 249 treballadors i un 11,1% entre les 250 i més treballadors (de 27 a 30 empreses).  

Augmenta la dimensió mitjana de l’empresa al Maresme  

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 3,1% a 31 de març del 2023 respecte a un any enrere, fins als 141.170, la xifra més elevada per aquest mes des de 2008 (inici de la sèrie disponible)1. Aquest creixement és molt similar al registrat pel conjunt de Catalunya (3,3%).  

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement anual de les afiliacions entre els assalariats/es (4,2%), mentre que entre els autònoms/es disminueixen lleugerament (-0,3%), en línia amb el que ha succeït al conjunt de Catalunya (un 4,0% assalariats/es i un -0,2% autònoms/es). 

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es només ha augmentat lleugerament als serveis (+0,1%), mentre que a la resta ha minvat: un 4,5% a l’agricultura, un 2,2% a la indústria i un 1,0% a la construcció. En canvi, el nombre d’assalariats ha crescut a tots el sectors respecte a un any enrere: un 5,4% al sector primari, un 4,8% als serveis, un 4,5% a la construcció i un 1,3% a la indústria. 

Pel que fa a la grandària de l’empresa, en línia amb l’evolució del teixit empresarial, el nombre d’assalariats s’ha mantingut estable a les microempreses (de fins a 9 treballadors), i ha augmentat a la resta: un 5,5% a les petites (de 10 a 49 treballadors), un 4,1% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i un 7,5% entre les empreses grans (de 250 treballadors o més). D’aquesta manera, augmenta la dimensió mitjana de l’empresa a la comarca (fins a 9 assalariats per empresa, la xifra més elevada des del 2008, inici de la sèrie disponible).  

Més de 55.600 maresmencs/es es traslladen fora de la comarca per treballar 

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat/a, en lloc de la seu de l’empresa, l’afiliació ha augmentat un 3,0% a la comarca respecte a un any enrere fins a les 196.800 persones a finals de març del 2023, la tercera xifra més elevada per aquest des del 2012 (inici sèrie disponible).  

El creixement ha estat més notable entre les dones (3,5%) que els homes (2,5%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys (-1,0%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 12,3% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen l’11,8% del total—, enfront de l’1,8% dels afiliats de nacionalitat espanyola.  

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 39% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Maresme es traslladen a una comarca diferent per treballar. En concret, l’estudi estima que prop de 55.600 maresmens/es es traslladen fora de la comarca per treballar.

L’atur del primer trimestre, en mínims històrics 

Pel que fa a les xifres d’atur, el març del 2023 tanca amb gairebé 21.600 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el valor més baix en un mes de març des de l’any 2008. En termes interanuals, el nombre d’aturats/es al Maresme es redueix un 7% al març, un descens lleugerament superior al registrat al conjunt de Catalunya (-6,2%).   

La disminució anual és més notable entre els homes (-7,3%) que entre les dones (-6,9%). La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat de l’1,0% entre les persones més joves (menors de 30 anys), el 12,4% a les de 30 a 44 anys, el 10,8% a les de 45 a 54 anys i el 2,0% als de 55 anys o més. Per últim, el nombre d’aturats descendeix respecte a un any enrere a tots els tipus d’ocupació, a excepció dels directors i gerents i els professionals científics i intel·lectuals. Destaca, en termes absoluts, la disminució de les persones aturades a les ocupacions elementals (-663 persones) i entre els treballadors de restauració, personals i venedors (-446 persones).  

La taxa d’atur registral se situa en el 9,9% al març, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008 i dues dècimes menys que la dada del trimestre anterior, però cinc dècimes per sobre a la registrada a Catalunya (9,4%).