El Garraf tanca el segon trimestre assolint un rècord d’afiliacions, però amb més de 1.000 llocs de treball per sota dels nivells precovid

A 30 de juny, la comarca comptava amb 36.131 llocs de treball i 62.717 afiliats, un 5,4% més que fa un any en ambdós casos.

La recuperació del mercat del treball comença a materialitzar-se, el Garraf va assolir a 30 de juny més afiliats que mai, concretament 62.717, la xifra absoluta més alta des del 2012 (any en què s’inicia la sèrie disponible). Tot i això, la comarca encara té 1.024 llocs de treballs menys que els nivells precovid de fa dos anys. Aquests són els resultats que es desprenen de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball que elabora conjuntament la Cambra del Garraf i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

Si s’analitza l’evolució dels llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca s’observa com aquests han augmentat un 5,4% el juny de 2021 respecte a un any enrere, la qual cosa fa que la xifra absoluta ascendeixi fins als 36.131 llocs de treball.

Amb tot això, cal tenir en compte que aquesta comparació s’està fent respecte a un any enrere, per tant, en plena desescalada del confinament estricte. Així, si es compara la xifra amb la del juny de 2019 (nivell prepandèmia), l’evolució és negativa amb una disminució del -2,8%, -1.024 en valors absoluts, (tendència més negativa que la de la mitjana catalana, -1%), però és positiva respecte al desembre de 2019 (2,2%).

Cal apuntar, però, que el mercat del treball comarcal està tenint una recuperació lleugerament superior a la registrada pel conjunt de Catalunya on la xifra d’afiliacions segons seu de l’empresa s’ha incrementat un 4,8% el juny en comparació als valors de fa un any. Aquest creixement superior s’influencia en part perquè l’economia comarcal va patir amb major severitat els efectes de la Covid-19.

No obstant això, cal tenir present que aquestes dades no inclouen les persones que estan en ERTO i que continuen donades d’alta com a afiliats que cotitzen malgrat no estiguin laboralment actius. El Gabinet d’Estudis de la Cambra de Barcelona estima que la comarca va tancar el juny amb 1.300 persones en situació d’ERTO, una xifra inferior a la del maig passat quan es van estimar 1.680. Aquestes xifres són fruit d’una estimació pròpia a partir de les dades de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat i el Ministeri de Treball.

Cal destacar que si s’analitza el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement anual més intens entre els assalariats (7,0%) que entre els autònoms (2,0%). Tanmateix, en comparació amb el període previ a la pandèmia (juny de 2019), es registra una disminució entre els assalariats (-4,5%), mentre que els autònoms augmenten un 1,4%.

 

Les afiliacions assoleixen una xifra rècord a la comarca després de superar les 62.700

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 5,4% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 62.717 persones a finals de juny de 2021. Aquesta xifra absoluta és la més alta assolida des del 2012 (any en què s’inicia la sèrie disponible).

Per sexe, l’evolució positiva ha estat més intensa entre les dones (6,6%) que entre els homes (4,2%). Quant a grups d’edat, els afiliats augmenten a tots els trams. Els creixements han oscil·lat entre l’1,1% de les persones entre 30 a 44 anys i el 14,8% dels menors de 30 anys. Si s’atén a la nacionalitat, els afiliats estrangers, el 13,4% del total, augmenten més (9,4%) que els espanyols (4,8%). Respecte al mateix trimestre previ a la pandèmia (juny  2019), el nombre d’afiliats disminueix entre els homes (-0,2%) i els menors de 45 anys (-5,8%).

En global, si es compara la xifra d’afiliats de juny de 2021 amb els nivells previs a la pandèmia, els afiliats ja se situen per sobre el nombre de finals del 2019 (+2,8%, 1.719 afiliats més) i del 30 de juny del 2019 (0,4%, 257 afiliats més).

Ara bé, si es comparen les afiliacions segons seu social i residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 74% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Garraf es traslladen a una comarca diferent per treballar.

L’atur amb tendència a la baixa, però encara un 24,5% per sobre dels valors precovid

El Garraf va tancar el segon trimestre amb 9.465 persones aturades, un 6,5% menys que el mateix mes del 2020, quan encara es percebien els efectes de l’estat d’alarma, però encara un 24,5% per sobre del 2019, nivells previs a la pandèmia. Amb tot, cal destacar que aquesta xifra és la més baixa des de l’esclat de la crisi sanitària (abril 2020).

Per sexe, la disminució anual ha estat d’un 6,5% tant entre els homes com entre les dones. La variació de l’atur per trams d’edat ha oscil·lat entre el -22% de les persones més joves (menors de 30 anys) i el +7,5% de 55 anys o més (l’únic grup que registra un creixement). Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, destaca la caiguda en termes absoluts dels treballadors de restauració, personals i venedors (-196 aturats).

En aquest sentit, si analitzem l’estimació de la taxa d’atur registral s’observa com encara se situa en un 14,3% el juny, la xifra més baixa des del març 2020, però encara 3 punts percentuals per sobre de la taxa del mateix mes del 2019.

El Garraf va tancar el 2020 amb 3.836 empreses actives

La Cambra del Garraf ha tornat a denunciar, de nou, la falta de dades territorials per abordar una profunda anàlisi economicoempresarial de la recuperació econòmica comarcal. Segons la Memòria econòmica de Catalunya 2020, el Garraf va finalitzar el 2020 amb 3.836 empreses, però des d’aquest període ja s’ha deixat de quantificar la dada, atesa la falta d’actualització per part de l’Observatori de Treball i Model Productiu que elabora la Generalitat de Catalunya.