El Garraf tanca el 2021 amb un 35.775 llocs de treball, la millor xifra des del 2009 per a un mes de desembre

Els afiliats segons residència padronal creixen fins als 63.125, un 4,8% més que al tancament de l’any anterior i també un 3% més que abans de la crisi sanitària. 

El Garraf ha tancat el 2021 amb un total de 35.775 llocs de treball al desembre, una xifra que representa un 5,5% respecte a l’any anterior i també la més elevada des del 2009 per a un mes de desembre, una dinàmica positiva i més intensa que al conjunt de Catalunya, on interanualment els llocs de treball han crescut un 4,2%. Si ho comparem amb el tancament del 2019, abans que esclatés la crisi sanitària, els llocs de treball al Garraf han crescut un 1,2%.  

Així s’extreu del l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball al Garraf elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, que inclou també informació sobre els afiliats, número d’empreses i l’atur de la comarca durant el quart trimestre del 2021.

Més assalariats i els autònoms a tots els grans sectors 

Segons el tipus de règim d’afiliació, el Garraf ha tancat el 2021 amb 24.224 assalariats i 11.551 autònoms, un 6,2% i un 3,9% més respectivament en comparació a l’any anterior. Tanmateix, el nombre d’assalariats encara se situa un 0,2% per sota el nivell anterior a l’esclat de la crisi sanitària (desembre del 2019), mentre que el nombre d’autònoms se situa un 4,1% per sobre. 

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha crescut un 5,2% a la indústria, un 4,4% als serveis i un 0,9% a la construcció. El nombre d’assalariats ha augmentat a tots els grans sectors, però amb diferents intensitats: un 1,6% a la indústria, un 7,0% als serveis i un 8,2% a la construcció. Pel que fa a la grandària de l’empresa, La xifra d’assalariats a la comarca ha augmentat un 6,5% a les empreses de fins a 50 treballadors i un 8,2% a les de 51 a 250 treballadors, però ha disminuït un 2,1% a les empreses de 251 treballadors o més. 

Un 3,5% més d’afiliats segons residència padronal que abans de la pandèmia 

Els afiliats segons la residència padronal a la comarca també han tancat amb bons resultats. Respecte a un enrere, han augmentat un 4,8% a la comarca, fins a les 63.125 persones a finals de desembre de 2021, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Aquesta xifra també és un 3,5% superior a la registrada el desembre del 2019, abans de la pandèmia. 

El creixement ha estat més elevat entre les dones (5,7%) que entre els homes (4,0%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat: entre el 12,2% dels menors de 30 anys i el 0,5% de les persones d’entre 30 i 44 anys. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu d’afiliats entre les persones de nacionalitat estrangera, un 9,7% (4,1% els de nacionalitat espanyola).  

Respecte als nivells previs a la pandèmia (desembre 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat a totes les variables analitzades, excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit nivells previs a la crisi (-3,6% menys). Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és molt superior en el segon cas (un 76% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Garraf es traslladen a una comarca diferent per treballar.  

Més empreses que el 2020, però menys que abans de la crisi 

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 3,3% a finals de desembre de 2021 respecte a un any enrere, fins a les 3.963 empreses. Aquesta evolució és més intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (2,4%). 

Les empreses han registrat un creixement anual des de març, però encara no s’ha recuperat el total del teixit empresarial d’abans de la crisi. Si es compara la dada de desembre 2021 amb la de desembre de 2019, aquesta encara es troba un 3,4% per sota (un -5,7% en el cas de Catalunya).   

Bones notícies pel que fa al descens de l’atur 

El Garraf ha tancat el 2021 amb 7.953 persones aturades al desembre, la xifra més baixa per a aquest mes des del 2008. En termes interanuals, el ritme de descens a la comarca s’intensifica per setè mes consecutiu fins a un -26,4% al desembre, una disminució lleugerament més intensa que la del conjunt de Catalunya (-25,8%). 

La reducció anual ha estat més pronunciada entre els homes que entre les dones (-31,2% i -22,6%, respectivament). La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat menys intensa a mesura que augmentava el grup d’edat, del -50,4% de les persones més joves (menors de 30 anys) al -7,1% de les persones de 55 anys o més. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, destaca la caiguda en termes relatius dels professionals científics i intel·lectuals (-31,3%), i en termes absoluts, la dels treballadors de restauració, personals i venedors (-928).  

Finalment, l’estimació de la taxa d’atur registral al Garraf se situa en el 12,3% el desembre, la xifra més baixa per a aquest mes des del 2008 (inici de la sèrie disponible).