El Consolat de Mar, el Col·legi d’Advocats de Reus i la Cambra de Reus apropen la mediació empresarial al teixit econòmic de la comarca

El Cònsol Major, les deganes dels Col·legi d’Advocats de Reus i Tortosa i el president de la Cambra de Reus signen un conveni per impulsar  la resolució pactada de conflictes. 

El Consolat de Mar i la Cambra de Reus han signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Advocats de Reus amb l’objectiu d’impulsar la mediació empresarial i posicionar aquest sistema de resolució de conflictes alternatiu als tribunals com un mecanisme àgil i eficaç entre les empreses i el teixit social de Reus. 

El Cònsol Major del Consolat de Mar, Jordi Domingo, la degana del  Col·legi d’Advocats de Reus i Tortosa, Encarna Orduna Pardo  Encarna i Marta Martínez respectivament, i el president de la Cambra de Reus, Jordi Just i Miró, han formalitzat la signatura del document aquest dilluns a la Cambra de Comerç de Reus. 

Mitjançant aquest acord, tant la Cambra de Reus com el Col·legi es comprometen a derivar les peticions de mediació empresarial que rebin al Consolat de Mar, que designarà la persona mediadora d’entre aquelles que figurin al Registre de Mediadors del Consell General de Cambres de Catalunya i pertanyin a l’edifici de la corporació.  

Les parts signants del conveni de col·laboració també es comprometen a promoure entre els seus electors i col·legiats la utilització d’una clàusula als contractes de caràcter empresarial en els que intervinguin o en siguin part perquè en cas de conflicte entre empreses el cas se sotmeti a la mediació del Consolat de Mar, i en cas que no s’arribi a una entesa, a un arbitratge. 

El Consolat de Mar, una institució centenària 

El Consolat de Mar és el centre d’arbitratges i mediació de conflictes empresarials de la Cambra de Barcelona. Fundat el segle XIIIés una institució jurídico-mercantil que des dels seus inicis ha estat un instrument al servei dels empresaris per tal de propiciar la solució pactada dels seus conflictes i divergències i ha vetllat per les bones pràctiques comercials al Mediterrani. 

Seguint aquest llegat històric, el Consolat de Mar ha impulsat el projecte “Cambres – Col·legis d’Advocats” per obrir les portes a empreses, autònoms i professionals el dret a acudir aquesta institució per resoldre els conflictes mitjançant la mediació empresarial i trobar solucions que ajudin a impulsar la continuïtat i el creixement dels negocis en un món cada dia més global.