El canvi significatiu dels hàbits de compra a la ciutat de Barcelona reclama l’obertura dels comerços els diumenges d’estiu fins a les 20h

Si els comerços de les zones turístiques obrissin tots els diumenges dels mesos de juliol, agost i setembre, la ciutat obtindria uns ingressos totals de 480 milions d’euros i generaria 9.600 llocs de treball addicionals, directes i indirectes.

La presència creixent de visitants estrangers a la ciutat de Barcelona està produint un canvi significatiu en les pautes de compra a la ciutat, la qual cosa reclama una atenció especial als hàbits específics d’aquest col·lectiu. L’obertura en diumenges, durant el tram horari en què els visitants estrangers estan disposats a comprar, és un element essencial en l’adaptació del nostre comerç a aquestes noves pautes de consum, que cal distingir dels hàbits de consum més propis dels barcelonins.

Segons els càlculs de la Cambra de Comerç de Barcelona a partir de dades del sector bancari, la despesa internacional amb targeta de crèdit en establiments comercials a la ciutat de Barcelona durant els mesos d’estiu se situa a l’entorn dels 40 milions d’euros diaris. Per tant, poder obrir tots els diumenges dels mesos de juliol, agost i setembre, podria representar uns ingressos totals de 480 milions d’euros per a la ciutat. Si fem servir la informació de les Taules Input-Output de Catalunya, aquesta despesa es podria traduir en 9.600 llocs de treball addicionals, directes i indirectes. No obrir els diumenges durant aquest període implica perdre aquests ingressos –que, al ser de visitants ocasionals, no es recuperen cap altre dia- i deixar de generar aquests llocs de treball.

L’ampliació de l’horari d’obertura els diumenges fins a les 20h –l’any 2014 l’hora límit va ser les 18h-, suposaria un increment de les vendes dels comerços de les zones amb forta afluència de visitants, atès que la majoria d’ells visiten la ciutat al matí i dediquen la tarda a fer les compres.