El Barcelonès Nord tanca el primer trimestre amb xifres històriques de llocs de treball i creixement d’empreses

La xifra de llocs de treball creix en comparació a l’any anterior un 2,6% fins als 90.870, la xifra més elevada d’afiliacions a la Seguretat Social des del juny del 2008.

Bones notícies al mercat del treball i el teixit empresarial dels municipis del Barcelonès Nord al tancament del primer trimestre de l’any. Concretament, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs han assolit a finals de març la xifra més elevada de llocs de treball des del juny del 2008 i el seu teixit empresarial ha crescut anualment fins a superar els 7.700 comptes de cotització.

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra territorial del Barcelonès Nord, que analitza el comportament de? llocs de treball, tant d’assalariats/es com d’autònoms/es, a nivell agregat i desagregat per sectors, l’evolució dels afiliats/es per tipus, edat i gènere i el resum mensual de l’atur registrat.

Creixement per sobre del conjunt de Catalunya en xifra d’empreses 

El nombre d’empreses (comptes de cotització) al Barcelonès Nord ha augmentat un 1,9% a finals de març del 2023 respecte a un any enrere, fins a les 7.714 empreses, una evolució més intensa a la del conjunt de Catalunya (0,6%). Respecte al trimestre anterior, però es registra un lleuger descens de 18 empreses al territori (-0,2%).

Si analitzem les dades per sectors, el teixit empresarial ha augmentat respecte a l’any anterior a la construcció i els serveis (6,9% i 1,6% respectivament), mentre que a la indústria el nombre d’empreses es redueix (-2,9%). Segons la grandària, el nombre d’empreses ha crescut a tots els trams analitzats, amb més intensitat a mesura que augmenta la dimensió: l’1,4% a les empreses fins als 9 treballadors, el 4,4% a les de 10 a 49 treballadors, el 6,5% a les empreses de 50 a 249 treballadors i el 7,4% a les empreses de 250 i més treballadors/es.

Els assalariats/es/es impulsen el creixement de llocs de treball

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms/es) al Barcelonès Nord ha crescut un 2,6% el 31 de març del 2023 respecte a un any enrere, fins als 90.870, la xifra més elevada des del juny de 2008[1]. Tanmateix, aquest creixement és lleugerament menys notable que el registrat pel conjunt de Catalunya (3,3%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement entre els assalariats/es (3,7%), mentre que el nombre d’autònoms/es disminueix (-1,1%). No obstant això, es tracta d’una evolució que es torba en línia amb el que ha succeït al conjunt de Catalunya (+4,0% assalariats/es i un -0,2% autònoms/es).

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha disminuït un 1,3% als serveis i un 4,6% a la indústria, mentre que a la construcció ha augmentat un 1,6%. El nombre d’assalariats/es ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere —a excepció de l’agricultura, que es manté estable—: un 9,4% a la construcció, un 3,2% als serveis i un 2,0% a la indústria.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/es ha crescut a tots els trams analitzats: un 1,5% entre les microempreses (de fins a 9 treballadors), un 3,9% a les petites (de 10 a 49 treballadors), un 5,6% entre les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i un 4,3% entre les empreses grans (de 250 treballadors o més). Com a resultat, la dimensió mitjana de treballadors per empresa (nombre d’assalariats/es per compte de cotització) augmenta fins als 9,1 treballadors de mitjana per empresa, la xifra més elevada des del 2008 (inici de la sèrie disponible).

Més de 65.000 persones es desplacen fora del Barcelonès Nord per treballar

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat/ada, en lloc de la seu de l’empresa, el nombre d’afiliats/es ha augmentat un 3,4% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 156.085 persones a finals de març del 2023, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible).

El creixement ha estat menys notable entre les dones (2,9%) que entre els homes (4,0%) i es registra un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys, que disminueixen un 0,5%. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 9,7% entre els afiliats/es de nacionalitat estrangera —que representen el 17,9% del total—, enfront del 2,1% dels afiliats/es de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és molt superior en el segon cas (un +72%) ja que molts residents al Barcelonès Nord es traslladen a una comarca diferent per treballar. En total, s’estima que prop de 65.000 persones s’han de desplaçar fora del territori per treballar.

L’atur del mes de març, en mínims històrics

Paral·lelament a l’evolució de les dades de teixit empresarial i l’ocupació, el març del 2023 tanca amb 21.583 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya al Barcelonès Nord, fet que suposa el valor més baix per aquest mes des de l’any 2008. Respecte a l’any anterior, aquesta xifra suposa una disminució del nombre d’aturats/es del 6,8%, superior a la registrada al conjunt de Catalunya (-6,2%).

La disminució anual ha estat la mateixa (6,8%) als homes i a les dones i per trams d’edat ha estat del 3,2% entre les persones més joves (menors de 30 anys), l’11,6% a les de 30 a 44 anys, el 8,9% a les de 45 a 54 anys i l’1,9% als de 55 anys o més. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, destaquen les caigudes en termes absoluts dels treballadors d’ocupacions elementals (-552) i els de la restauració, personals i venedors (-304).

Finalment, la taxa d’atur registral se situa al març en l’11,8% a Badalona, el 12,1% a Santa Coloma de Gramenet i el 14,3% a Sant Adrià de Besòs; les xifres més baixes per aquest mes des del 2008 per a totes les ciutats.

[1] Cal tenir present que des de desembre de 2020 les dades són provisionals i que l’Idescat realitza la publicació i l’explotació estadística dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Abans d’aquesta data la publicació de les dades detallades estava a càrrec de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable en algunes variables i àmbits geogràfics.