El Baix Llobregat assoleix més de 346.000 llocs de treball, la xifra més elevada des del 2008

La dada negativa la dona el teixit empresarial amb una contracció de l’1% en el nombre de comptes de cotització. 

El mercat del treball continua imparable i registra xifres històriques tant pel que fa als llocs de treball com d’afiliats i afiliades a la Seguretat Social. Aquesta és la principal conclusió que es desprèn de l‘Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial, elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra. Un estudi que quantifica pel Baix Llobregat en 346.830 la xifra de lloc de treball actius i en 370.805 el nombre de persones afiliades a la Seguretat Social, dues xifres rècord des del 2008 i el 2012, respectivament.  

La publicació que s’ha presentat aquest matí a la Cambra territorial del Baix Llobregat també avalua el comportament del teixit empresarial, on es destaca una lleugera contracció de l’1%, i analitza la xifra de persones aturades amb un nou mínim històric i una taxa d’atur lleugerament per sota de la catalana. 

El sector serveis i la construcció impulsen la xifra de llocs de treball 

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors/es autònoms/es) a la comarca ha augmentat un 3% el 31 de març de 2023 respecte a un any enrere, fins als 346.830, la xifra més elevada des de 2008 (inici de la sèrie disponible). Aquest creixement és similar al registrat pel conjunt de Catalunya (3,3%).  

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement del nombre d’assalariats/des (3,7%), mentre que el d’autònoms/des ha disminuït (-0,9%), en línia amb el que ha succeït al conjunt de Catalunya (+4,0% assalariats/des i un -0,2% autònoms/des). Per grans sectors econòmics, respecte a l’any anterior el nombre d’autònoms ha minvat a tots: un -6,8% a l’agricultura, un -2,5% a la indústria, un -1,1% a la construcció i un -0,7% als serveis.  

En canvi, el nombre d’assalariats/des ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a l’any anterior (excepte a l’agricultura que es manté): un 4,1% als serveis, un 3,3% a la construcció i un 2,0% a la indústria. Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/des ha crescut a tots els trams analitzats, a excepció de les microempreses (-0,2%), amb més intensitat a mesura que augmenta la dimensió: un 1,2% a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors), un 3,5% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i un 7,6% a les empreses grans (de 250 treballadors o més). 

La xifra d’afiliats i afiliades creix en especial entre el sexe femení 

Pel que fa a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, l’estudi apunta que els afiliats i afiliades han augmentat un 2,4% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 370.805 persones a finals de març de 2023, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible).  

Per sexe, el creixement ha estat més intens entre les dones (3,0%) que entre els homes (1,8%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-2,0%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu de l’11,1% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen el 10,8% del total—, en front de l’1,4% dels afiliats de nacionalitat espanyola.  

Amb tot, si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 7% més); el motiu de la diferència és que s’estima que unes 23.000 persones treballadores residents al Baix Llobregat es traslladen a una comarca diferent per treballar. 

L’evolució negativa contrasta amb la registrada pel conjunt de Catalunya 

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha disminuït un 1% a finals de març de 2023 respecte a un any enrere, fins a les 20.800 empreses; aquesta evolució és oposada a la registrada pel conjunt de Catalunya (+0,6%). Així mateix, respecte al trimestre anterior (desembre 2022) es registra una reducció de 113 comptes de cotització a la comarca (-0,5%).  

El nombre d’empreses ha disminuït a tots els grans sectors de l’economia respecte a l’any anterior: un 0,4% a la construcció, un 1,1% a la indústria i als serveis i un 5,4% a l’agricultura. Segons la grandària, el nombre d’empreses només ha disminuït un 1,6% entre les microempreses (fins a 9 treballadors/es) —que representen el 79% del total—, i a la resta ha augmentat, però amb diferents intensitats: un 0,8% entre les de 10 a 49 treballadors/es, un 1,8% entre les de 50 a 249 treballadors/es i un 6,6% entre les empreses de 250 i més treballadors/es. 

La xifra de persones aturades se situa en el valor més baix per aquest mes des del 2008 

Pel que fa a les xifres d’atur, el març de 2023 tanca amb 34.860 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el valor més baix per aquest mes des del 2008. Respecte a l’any anterior es registra un descens del 6,7%, lleugerament més intens al registrat al conjunt de Catalunya (-6,2%). 

Per sexe, la disminució anual és més notable entre els homes (-7,8%) que entre les dones (-5,9%). La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat de l’1,8% entre les persones menors de 30 anys, l’11,7% entre les de 30 a 44 anys, l’11,4% entre les de 45 a 54 anys i el 0,6% entre les persones majors de 54 anys. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, excepte als professionals científics i intel·lectuals —que augmenta en 31 persones, l’1,6%—, els directors i gerents i les ocupacions militars —amb una persona més en cada cas. Destaquen les disminucions en termes absoluts de 989 persones entre les ocupacions elementals i 475 persones entre els empleats d’oficina, comptables i administratius. 

La taxa d’atur registral se situa en el 8,6% el març, la xifra més baixa des del març de 2008 (juntament amb la desembre 2022), i vuit dècimes per sota a la registrada al conjunt de Catalunya (9,4%).