Fotografia d'una fàbrica per il·lustrar l'informe de conjuntura econòmica del tercer trimestre de la Cambra de Barcelona.

El Baix Llobregat assoleix el tercer trimestre la segona xifra de llocs de treball més alta des del 2008

Els llocs de treball a la comarca superen en un 2,8% els registrats abans de la pandèmia. 

El Baix Llobregat ha tancat el tercer trimestre amb bones notícies pel que fa a l’evolució del seu mercat de treball. En concret, amb un total de 327.108 llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms), la segona millor xifra des del 2008 (només per darrere de la dada del desembre del 2019), i també un 2,8% superior a la del setembre del 2019, abans de la pandèmia. 

Així s’extreu de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball, que elaboren conjuntament la Cambra del Baix Llobregat i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, i que tot seguit presenta els principals resultats pel que fa a teixit empresarial, els llocs de treball, les afiliacions segons la residència padronal i les xifres de l’atur i la taxa d’atur registral. 

Respecte el setembre de 2020 els llocs de treball a la comarca han crescut un 2%, una evolució menys intensa que la registrada al conjunt de Catalunya (3,7%). Aquest creixement anual està influenciat per la disminució d’afiliacions que es va produir a partir del març de 2020 a conseqüència de l’aplicació de l’estat d’alarma i les restriccions per contenir l’expansió del virus. 

També cal tenir present que les dades a partir de la crisi sanitària (març 2020) inclouen les persones que estan en ERTO i que continuen donades d’alta com a afiliats que cotitzen, malgrat que no estiguin laboralment actius. Segons una estimació pròpia a partir de les dades de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat i el Ministeri de Treball, al setembre hi ha encara unes 6.200 persones en ERTO a la comarca (13.100 al juny). 

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa una evolució anual més positiva entre els assalariats (2,3%) que els autònoms (0,5%). Així mateix, ambdues xifres superen els nivells previs a la pandèmia: la d’autònoms se situa un 0,1% per sobre la de setembre 2019 i la d’assalariats és la segona xifra més elevada des del 2008. 

Les afiliacions per residència padronal, pràcticament igualades a les anteriors a la pandèmia 

Els afiliats segons residència padronal el setembre de 2021 han augmentat un 1,7% al Baix Llobregat respecte a un any enrere, fins a les 355.460 persones. Aquesta representa la segona millor xifra per a un mes de setembre des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Tanmateix, si comparem aquesta xifra amb la del nivell anterior a la pandèmia (setembre 2019), només se situa un 0,03% per sota (97 afiliats menys). 

Per sexe, el creixement ha estat més intens entre les dones (2,0%) que els homes (1,4%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-3,0%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu d’afiliats entre les persones de nacionalitat estrangera, un 4,5% (1,4% els espanyols). Respecte als nivells previs a la pandèmia (setembre 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat entre les dones (0,2%), els majors de 44 anys (7,3%) i els estrangers (2,1%). 

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 9% més); el motiu de la diferència és que alguns treballadors residents al Baix Llobregat es traslladen a una comarca diferent per treballar.  

La construcció i els serveis lideren el creixement empresarial a la comarca 

Paral·lelament a l’evolució positiva de les dades del mercat de treball, les empreses (comptes de cotització) a la comarca també registren un creixement anual des de principis d’any. Però malgrat aquesta tendència, encara no s’ha recuperat el total del teixit empresarial d’abans de la crisi.  

Al setembre es registren 20.890 empreses a la comarca, un 1,8% més que l’any anterior (1,4% al conjunt de Catalunya) i un 0,3% menys que al trimestre anterior (evolució habitual per a un mes de setembre). Si es compara la dada de setembre 2021 amb els nivells previs a la pandèmia (setembre 2019), aquesta encara es troba un 5,2% per sota (un -6% en el cas de Catalunya). 

Segons grans sectors econòmics, el nombre d’empreses ha augmentat anualment a la construcció (2,6%) i als serveis (2,1%), i ha disminuït a la indústria (-1,4%) i al sector primari (-2,9%). Respecte al teixit empresarial del setembre de 2019, tots els sectors se situen encara per sota aquest nivell: un -12,3% a la indústria, un -10,5% a l’agricultura, un -4,9% als serveis i un -0,2% a la construcció. 

L’atur més baix des de l’agost de 2008 

Pel que fa a les xifres d’atur, el nombre d’aturats ha estat de 38.118 persones a 30 de setembre, xifra que se situa per sota de nivells previs a la pandèmia i és la quarta més baixa des de l’agost de 2008 (només per darrere dels mesos maig, juny i juliol del 2019). En termes interanuals, el ritme de descens s’intensifica per cinquè mes consecutiu, un 20,5% menys que el mateix mes del 2020 (amb efectes de l’estat d’alarma), en línia amb la disminució registrada a Catalunya (-20,9%).  

Per sexe, la disminució anual és més intensa entre els homes (-23,7%) que entre les dones (-18,0%). La reducció de l’atur per trams d’edat ha oscil·lat entre el -43,7% de les persones més joves (menors de 30 anys) i el -3,0% de 55 anys o més. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, destaca la caiguda en termes relatius dels professionals científics i intel·lectuals (-24,4%) i en termes absoluts la disminució de 3.134 persones en les ocupacions elementals.  

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 9,9% el setembre, la segona xifra més baixa per a un mes de setembre des del 2008 (només per sobre la taxa del 2019). 

  • Descarregar

    20211104_CambresTerritorials_NP_BaixLlobregat