El 14% dels treballadors de la indústria de Barcelona es jubilaran en els propers 10 anys

El 42% del total de jubilacions es produiran en ocupa­cions considerades típicament industrials.

El 14% dels treballadors del sector de la indústria a Catalunya tenen 55 anys o més, per tant, es jubilaran al llarg de la propera dècada. Concretament són al voltant de 75.000 treballadors, dels quals 28.000 es jubilaran ens els propers cinc anys (actualment tenen 60 anys o més) i els 47.000 restants, abans de deu anys.

Aquesta és una de les conclusions del monogràfic Quantificació de les jubilacions futures en la indústria, elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona.

L’informe assenyala que dels treballadors potencialment jubilables a Catalunya, el 71% estan ubicats a la província de Barcelona (53.069 treballadors de 55 anys o més).