Demà s’inicien les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona

Els comicis que se celebraran telemàticament s’allargaran fins al proper dimecres, 20 de setembre, amb la votació presencial.

La Cambra de Comerç de Barcelona dona el tret de sortida demà a les 9h a les eleccions per renovar els òrgans de govern camerals. L’electorat escollirà els respectius representants/es del seu sector en un procés electoral que s’allargarà fins al dimecres 20 de setembre. 

En concret, la votació per mitjans electrònics de forma remota començarà demà, 15 de setembre, a les 9.00 hores, i finalitzarà el dimarts, 19 de setembre, a les 9.00 hores; mentre que la votació per mitjans electrònics de forma presencial tindrà lloc el dimecres, 20 de setembre, de 10.00 a 17.00 hores. En aquest sentit, les oficines centrals de la Cambra de Comerç de Barcelona, situades a l’Avinguda Diagonal, nº 452, així com la resta de seus territorials s’habilitaran com a col·legi electoral. En total, hi haurà 38 punts de votació distribuïts en 11 col·legis electorals repartits per la demarcació per facilitar la participació a les eleccions. 

Què es vota a les eleccions?  

Amb aquests comicis es renovaran els òrgans de govern de la corporació i es farà efectiva la nova composició del Ple, que es trobarà repartit de la següent manera: 52 vocalies escollides per sufragi, 6 designades per organitzacions empresarials i 2 reservades per a les empreses de major aportació econòmica. En total, aquest òrgan estarà format per 60 membres.  

Un cop constituït, el Ple escollirà el president/a de la corporació i els membres que formaran el Comitè Executiu, l’òrgan permanent de gestió i administració de la Cambra.  

Quines novetats incorpora el procés electoral? 

Més enllà de l’augment del nombre de vocalies a escollir per part de l’electorat, els comicis també incorporen novetats en matèria de seguretat. En concret, el procés es dota d’un sistema de doble autenticació per reforçar la seguretat del procés de votació. En aquest sentit, a l’hora de fer la votació s’haurà d’introduir un número de telèfon mòbil, que es verificarà mitjançant un missatge SMS. A més, la normativa també preveu dotar de més garanties al vot mitjançant la prohibició de la delegació del vot, la millora de la regulació del vot en blanc, la prohibició del vot presencial un cop s’ha votat en remot i la verificació de la plataforma de vot per part de l’auditor i de la mateixa Agència de Ciberseguretat de Catalunya. 

Qui pot votar a les eleccions camerals? 

Es consideren electores i electors totes aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials, de serveis o navilieres i/o tinguin el seu domicili (social/fiscal) dins la demarcació de la Cambra de Barcelona, sense cap necessitat d’estar donat d’alta a cap servei de la Cambra. Per participar, però, cal format part del cens de la Cambra de Barcelona, que es va exposar al públic entre el setembre i l’octubre del 2022 per introduir possibles al·legacions. 

No obstant això, la corporació recorda que les activitats professionals que duen a terme professionals com els metges, advocats, arquitectes, informàtics, farmacèutics, agricultors, entre d’altres, que exerceixen la seva professió en l’àmbit personal/individual com a autònoms, no formen part del cens cameral, sinó del col·legi professional corresponent. Ara bé, sí que en poden formar part, quan s’han constituït en una societat mercantil o bé a títol personal/individual sempre que tinguin un IAE empresarial recollit al Reglament de Règim Interior de la Cambra. 

Podeu consultar tota la informació relativa al procés electoral de la Cambra de Comerç de Barcelona al següent espai web: eleccions23.cambrabcn.org