Banco Santander renova la col·laboració per a la Memòria Econòmica de Catalunya 2017

El mes de juny es presentarà la 53a. edició de la Memòria Econòmica de Catalunya, que aquest any tindrà com a tema central d’estudi “La relació universitat-empresa”.

Barcelona, 12 de març de 2018.- El president del Consell de Cambres de Catalunya, Miquel Valls, i el subdirector general del Banco Santander i responsable a Catalunya, Luís Herrero Borque, han signat avui a la Casa Llotja de Mar el conveni que permetrà el patrocini de la Memòria Econòmica de Catalunya 2017, l’únic informe a Catalunya que fa un balanç anual de l’economia catalana i de totes les províncies i comarques que la integren.

Al juny es presentarà la 53a. edició de la Memòria a la Llotja de Mar de Barcelona i durant el mes juliol a diferents cambres d’arreu de Catalunya, gràcies al suport del Banco Santander. En aquestes presentacions territorials es farà un balanç de l’economia del territori i es presentarà l’estudi monogràfic de cada província.

El tema central de la Memòria de 2017 és la RELACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA. Sobre aquesta qüestió tractarà el monogràfic i els articles signats per experts que inclou la Memòria. Aquests articles seran:

  • Articles dels rectors de les universitats catalanes sobre com aproximar la universitat al teixit empresarial.
  • Andreu Mas-Colell (BIST). El repte de millorar la transferència tecnològica.
  • Francesc Solé Parellada (Fundació CYD). Com avançar en la relació Universitat–Empresa?
  • Josep Vilalta (ACUP, Associació Catalana d’Universitats Pública de Catalunya). Polítiques educatives i gestió universitària: com respondre a les necessitats de les empreses?
  • Josep Joan Moreso (AQU Catalunya, Agència de Qualitat Universitària). El model català d’avaluació i de millora de la qualitat universitària. Què podem aprendre d’altres models?
  • Martí Parellada i Gemma Garcia (Universitat de Barcelona i Europe-G). Governança i finançament: propostes de reforma des del món universitari.
  • Laura Arlegui (DG Universitats, Generalitat de Catalunya). El finançament de les universitats públiques de Catalunya
  • Joan Miquel Hernàndez i Jordi Fontrodona (DG Indústria, Generalitat de Catalunya). Els titulats universitaris davant la Indústria 4.0
  • Javier Roglá (Santander Universidades). Estan les universitats preparades per donar resposta a les necessitats de l’economia?
  • Monogràfic: Com es produeix la transició dels joves universitaris al mercat laboral? Aspectes positius i aspectes millorar (Carme Poveda)

Amb aquesta col·laboració, el Banco Santander recolza un projecte que té per objectiu contribuir al coneixement de la realitat econòmica més propera per a tot els empresaris i professionals establerts a Catalunya, a la vegada que pretén ser una eina d’informació, anàlisi i de presa de decisions per a empreses, institucions i administracions públiques.