Augmenta un 10% la tramitació de Quaderns ATA i un 37% el seu valor en els últims dos anys

L’activitat empresarial, registrada a través dels Quaderns ATA, repunta després de cinc anys de caigudes.

La Cambra de Comerç de Barcelona ha registrat en els últims dos anys un augment en la tramitació dels Quaderns ATA. Es tracta d’un document d’admissió temporal de mercaderies, vàlid a gairebé tot el món, que permet que qualsevol mercaderia, que no sigui de naturalesa perible, pugui viatjar fora de les seves fronteres i posteriorment tornar al seu punt de partida en el termini màxim d’un any.

Aquest document simplifica el trasllat de les mercaderies en un únic document; estalvia els costos que suposaria fer un despatx duaner; substitueix els documents nacionals d’exportació i d’importació temporal i permet viatjar a un gran nombre de països amb el mateix document.

Les mercaderies es poden exposar en fires i exposicions; presentar com a mostres comercials per representants i fer servir per a treballs o serveis professionals: premsa, ràdio, televisió, instal·lacions tècniques, teatre, etc.

L’any 2008 el registre de Quaderns ATA va començar a baixar per la conjuntura econòmica. Durant cinc anys es van reduir les empreses que treien mercaderies a l’exterior, suposadament pel cost i el risc de no vendre. Una tendència que en els últims dos anys s’ha trencat.

En aquest sentit, aquest any l’increment de Quaderns ATA respecte l’any passat ha estat d’un 10,2%, amb una previsió a finals d’any de 965 tramitats, el que suposa 501 empreses que n’han fet ús. El valor de les mercaderies ha estat de més de 45 milions d’euros, un 37% més i un valor mitjà per quadern de 47.241 euros.

Aquest tràmit, que només es pot fer a través de les cambres de comerç, es pot lliurar en només dues hores en funció de la modalitat feta servir. Per obtenir-lo, en funció del país destí, cal dipositar una garantia a la Cambra per fer front a les possibles reclamacions duaneres. Aquesta garantia, que pot oscil·lar entre el 25% i el 100% del valor de la mercaderia relacionada en el quadern, es pot materialitzar en un dipòsit en efectiu, un xec, un aval bancari o a través d’una pòlissa d’assegurances, menys costosa per a les empreses, que la Cambra posa a la seva disposició. Fer aquest avançament obligat pel tipus de document ha estat un altre dels motius pels quals les empreses han reduït la seva tramitació durant aquests anys.

Si es viatja fora de la UE, a qualsevol país que no sigui membre del conveni ATA, es pot sol·licitar el quadern sense dipositar garantia i serveix per estalviar-se el despatx duaner comunitari. Els grups d’espectacles que viatgen a Andorra també poden aconseguir el quadern sense dipositar garantia.