Més de 7.000 empreses del Barcelonès Nord es poden beneficiar de la Pla d’Acció Internacional de les cambres catalanes

El Pla d’Acció Internacional de les cambres catalanes contempla 51 accions a 91 països, amb Àfrica i Orient Mitjà com a destinacions principals.

Al Barcelonès Nord, que engloba les zones de Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Badalona, hi ha un total de 7.422 empreses que, com qualsevol altre, es poden beneficiar de la internacionalització, acció que es consolida com a motor fonamental de la recuperació econòmica a Catalunya.

Es tracta del Pla d’Acció Internacional de les cambres catalanes, que persegueix objectius com augmentar la base d’empreses exportadores; promocionar els productes catalans; diversificar i consolidar mercats; potenciar el treball en xarxa i aprofitar les sinèrgies entre les cambres, i interrelacionar-se amb altres iniciatives sectorials.