L’economia catalana tancarà el 2013 millor del que es preveia i la recuperació es podria consolidar el 2014

El nombre d’empreses exportadores regulars està creixent per segon any consecutiu, combatent la crisi amb solidesa.

L’economia catalana tancarà l’any 2013 millor del que s’estimava. Les dades oficials de l’Institut d’Estadística de Catalunya situen el creixement intertrimestral del PIB català en el 0,2% el tercer trimestre, una dècima més del que s’estimava des de la Cambra de Comerç de Barcelona a l’octubre. Això fa que, en termes interanuals, el PIB caigui menys del que es preveia i, per tant, molt probablement tancarà el 2013 amb una xifra menys negativa de la prevista. La darrera estimació de la Cambra situava la caiguda anual del PIB català en el -1,1% anual el 2013, per tant, s’estima que serà unes dècimes menys negativa.

Així mateix, el creixement de les exportacions de béns i serveis s’ha accelerat lleugerament fins al 2,3% interanual el tercer trimestre, i les importacions han caigut (-0,9%), contribuint així a la generació de superàvit comercial a Catalunya, i continuant un procés d’ajust que ja es va iniciar el 2011. Per tant, el comportament de la demanda externa és positiu i millora.

El nombre d’empreses exportadores presenta una tendència creixent i sostinguda. La xifra a setembre del 2013 és de 41.605 empreses exportadores de béns a Catalunya, això suposa un creixement, per sisè any consecutiu, que se situa en el 7,3% interanual acumulat, i que millorarà els registres dels anys precedents.