L’economia catalana manté un creixement estable, malgrat la incertesa política interna i externa

La previsió de creixement del PIB per al 2016 es revisa a l’alça fins al 3,1%, i la del 2017 a la baixa, fins al 2,4%, per l’efecte Brexit.

Durant el segon trimestre del 2016 l’economia catalana ha mantingut un ritme de creixement elevat

Segons estimacions de la Cambra i AQR-Lab de la UB, el segon trimestre del 2016 el PIB català ha augmentat, per segon trimestre consecutiu, un 0,7% intertrimestral. D’acord amb aquesta estimació, el ritme de creixement interanual del PIB el segon trimestre seria del 3,3%, tres dècimes per sota del 3,6% calculat per l’Idescat per al primer trimestre. Al llarg de l’any preveiem una lleugera moderació d’aquestes taxes, però més suau de la inicialment estimada, atès la bona marxa de l’ocupació i el consum, malgrat l’augment de les incerteses polítiques, tant internes com externes.

Cal destacar que el perfil d’evolució de l’economia catalana és força similar al que presenta l’economia espanyola, si bé Catalunya creix per sobre d’Espanya des de fa 14 trimestres.