L’acord per a la reforma de les cotitzacions del col·lectiu autònom encara no soluciona la poca sostenibilitat del sistema

Cal defugir de vies simplistes basades només en incrementar els tipus de cotització per equilibrar ingressos i despeses, sense tenir en compte l’heterogeneïtat del col·lectiu.

La Cambra de Barcelona considera que l’acord assolit entre l’Estat i les associacions del col·lectiu autònom per a la reforma de les cotitzacions ha avançat cap a un RETA més just, però segueix sense solucionar l’arrel del problema, que és la poca sostenibilitat del sistema i l’heterogeneïtat del col·lectiu autònom.

La reforma acordada substitueix l’actual sistema en què l’autònom/a pot escollir la seva base de cotització, per un basat en una cotització segons el rendiment econòmic, amb un període transitori que arrencarà el 2023 i culminarà el 2025. Un cop es completi aquest període, la quota mínima se situarà en 200 euros i la màxima en 590 euros, en funció del tram de rendiments nets.

Tal i com va analitzar la Cambra en un estudi del mes de maig, el sistema actual era clarament insostenible en termes financers i feia necessari un canvi de perspectiva. I és que malgrat que les prestacions rebudes pel col·lectiu d’autònoms se situen a l’entorn d’un 20% per sota de les rebudes pels afiliats/es al Règim General, les seves cotitzacions són gairebé un 40% inferiors. Conseqüentment, els afiliats al RETA generen un dèficit que duplica el dels afiliats/es al Règim General.

Però per reduir aquest dèficit, la Cambra insisteix que la reforma del RETA ha de defugir de vies simplistes basades només en incrementar els tipus de cotització per equilibrar ingressos i despeses, com es mostra a l’acord. En aquest sentit, no es contempla la complexitat del col·lectiu autònom, on hi podem trobar almenys tres categories amb característiques diferents: persones empresàries, persones professionals i persones treballadores per compte propi. A més a més, l’estudi elaborat per la Cambra concloïa que el sistema hauria d’aconseguir igualar la pressió tributària total suportada per una mateixa activitat, independentment del règim que es tingués, ja fos del Règim General o del RETA.

Tot plegat fa necessari actuar de manera discriminada per evitar situacions d’economia submergida i que no es resti incentius a l’emprenedoria, de la que depèn en gran part el dinamisme productiu i empresarial d’una societat. En aquest sentit és una bona notícia la quota reduïda de 80 euros mensuals per al primer any d’activitat de l’autònom/a, prorrogable un altre any si els seus rendiments se situen per sota del salari mínim.

La Cambra de Barcelona insisteix que el col·lectiu d’autònoms és la primera línia de defensa de l’activitat econòmica i és per això que ha constituït un grup de treball d’autònoms/es per avaluar la seva situació i proposar accions de millora.