La xifra d’assalariats es redueix un 2,3% respecte al trimestre anterior a l’Hospitalet

La ciutat tanca amb 5.299 empreses el tercer trimestre de 2020, 396 empreses menys que l’any anterior.

L’Hospitalet ha tancat el tercer trimestre amb 5.299 empreses, xifra superior a la del trimestre anterior (+1%), però un 7% per sota de la del mateix trimestre del 2019. En aquest sentit la recuperació del teixit empresarial és gradual i una mica més intensa que la de la mitjana catalana, després de registrar una major caiguda al març. Aquesta és una de les principals conclusions que es recullen del primer Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball que elaboren conjuntament la Cambra del Vallès Oriental i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

Per sectors i en termes interanuals, la indústria i els serveis presenten les majors reduccions relatives (del 9,2% i 7,6%, respectivament), mentre que la contracció del teixit empresarial ha estat molt moderada a la construcció (-0,2%).

Segons la dimensió empresarial, el nombre de microempreses (fins a 10 treballadors i amb un pes del 84% a la ciutat) disminueix un 7,9% el tercer trimestre en termes anuals, seguida de les reduccions entre les empreses petites i mitjanes (-1,7% i -1,8%, respectivament). En comparació amb el segon trimestre de 2020, tots els trams registren augments i superiors a l’1% a tots menys en les empreses de menor dimensió (0,8%). Dels tres restants, destaca l’increment del 5,9% a les de més de 251 treballadors que, amb un pes de l’1% sobre el total, ocupen 38.724 assalariats (el 47,3% del total de la ciutat).

El mercat de treball al sector terciari –amb el 85% dels assalariats– presenta una tendència clarament descendent

El nombre d’assalariats disminueix un 2,3% el 3T 2020 respecte al trimestre anterior fins als 81.806, alhora que se situa un 6% per sota dels nivells previs a la pandèmia. A més, cal tenir present que aquesta dada recull els treballadors que estan actualment en ERTO (aproximadament 3.500 assalariats al municipi bé en suspensió o reducció de jornada, segons dades del Ministeri de Treball i la Generalitat). Després de registrar caigudes similars al juny, aquesta evolució contrasta notablement amb la de la mitjana catalana on la reducció anual és del 3,1%.

Aquest retrocés en el mercat de treball s’ha produït principalment per les disminucions al sector serveis (-3,1% en termes trimestrals i -6,7% en termes anuals), i per la reducció que pateix la indústria respecte al tercer trimestre de 2019 (-4,1%).Conjuntament, ambdues activitats tenen un pes fonamental en l’economia de la ciutat (del 84,7% i 10,4%, respectivament). Quant a la construcció, les afiliacions creixen un 5,2% respecte al segon trimestre i un 3,4% en termes anuals.

Respecte als autònoms, aquest darrer trimestre s’han registrat 12.540, xifra similar a la del trimestre anterior (+0,6%) i a la del tercer trimestre de 2019 (+0,5%). En comparació amb l’evolució anual de la mitjana catalana (-0,5%), la recuperació s’està produint a un ritme similar al municipi si es té en compte la caiguda força menor el segon trimestre de 2020. Per sectors, tots registren variacions positives d’intensitats diferents, excepte la indústria que cau un 1,9% anual. També en termes anuals, destaca l’increment a la construcció de l’1,5%, mentre que els serveis es mantenen estables.

Per últim, el nombre d’aturats ha estat de 18.065 al setembre, un 34,4% més que el mateix mes del 2019 (amb 13.440 persones aturades). Aquesta xifra és un 3% inferior al màxim registrat al juny (18.631) i no s’assolia un volum similar des de mitjans del 2016.

Una nova eina per analitzar l’evolució econòmica de l’Hospitalet

L’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball és una publicació que ha posat en marxa la Cambra de L’Hospitalet juntament amb el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona per tal d’oferir una monitorització i seguiment de l’evolució econòmica de la ciutat. El document que s’elaborarà trimestralment analitza l’evolució del teixit empresarial, així com del mercat de treball amb dades d’assalariats, autònoms i aturats.

La publicació permetrà així acomplir un dels objectius que es marca la corporació territorial de donar suport i assessorament a les empreses, ja que mitjançant aquesta es podrà monitoritzar la recuperació econòmica del territori per l’impacte de la Covid-19.