Presentació estudi

La taxa d’atur baixa del 10%, però els salaris acumulen un descens del 5% de 2010 a 2016

El creixement del PIB nominal de l’AMB és del 4,3% el 2017 i ja concentra el 51% del PIB de Catalunya.

Barcelona, 17 de gener de 2019. La taxa d’atur registral a l’àrea metropolitana de Barcelona se situa, per primera vegada des de l’inici de la crisi, per sota del 10% en el tercer trimestre de 2018. També ha augmentat el nombre d’empreses i la seva dimensió empresarial, així com el nombre d’empreses exportadores, fet que ha permès assolir un nou rècord en el volum d’exportacions.

Aquestes són les principals conclusions del FLAIX metropolità 2018 i de l’Evolució socioeconòmica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2014-2018, que avui han presentat el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, i el vicepresident de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB, Jaume Collboni.

L’Informe que es presenta fa un balanç socioeconòmic del període 2014-2018, subjecte a la disponibilitat de dades, en el qual s’analitza el PIB i PIB per càpita; les empreses i el clima empresarial; el sector TIC i la indústria 4.0; el comerç exterior; el turisme; el mercat immobiliari per a usos empresarials; el mercat laboral: ocupació, atur i salaris; la formació professional i els plans d’ocupació.

El PIB a l’AMB creix un 4,3% nominal el 2017 i concentra el 51% del PIB de Catalunya

El PIB de l’AMB ha crescut en termes nominals un 4,3% el 2017, similar al creixement del conjunt de Catalunya i superior en 1,5 punts al de la UE-28.  L’AMB concentra el 51% del PIB de Catalunya, i té un PIB per càpita que és un 24% superior al de la mitjana de la UE-28 el 2017.

El 2018 és el quart any d’expansió de la marxa dels negocis a l’AMB i l’any que es registra el millor resultat pel que fa a l’ocupació, segons l’Enquesta de Clima empresarial. Aquest creixement econòmic ha anat acompanyat d’un augment de la dimensió mitjana de les empreses a l’AMB.

L’ocupació al sector TIC durant el 2014-2018 creix gairebé el doble que l’ocupació total

L’AMB té 78.422 treballadors al sector TIC el tercer trimestre de 2018, que representa el 5,3% de l’ocupació total. El 74% dels quals es concentren a Barcelona ciutat. En el període 2014-2018, l’increment de l’ocupació TIC a l’AMB ha estat del 32,5%, gairebé el doble de l’ocupació total (17,6%).

Increment del 20% de les exportacions de la província entre 2014 i 2018

La província de Barcelona ha exportat per valor de 42.107 milions d’euros durant el període de gener a setembre de 2018 (el 79% del total de Catalunya), un 20% més que fa quatre anys. A més, el nombre d’empreses exportadores regulars a la província de Barcelona ha augmentat un 6,2% entre 2014 i 2017, i s’ha situat en 14.186 acumulat a setembre de 2018.

Malgrat la millora generalitzada del mercat laboral, els salaris reals de 2016 són encara un 5% inferiors als del 2010

El nombre d’afiliats a l’AMB el tercer trimestre de 2018 és de 1.688.574 persones, que representa el 51% del total de Catalunya. Entre el 2014 i 2018, l’ocupació ha augmentat un 16%. La taxa d’atur registrada a l’AMB se situa per sota del 10% el tercer trimestre de 2018, per primera vegada des de l’inici de la crisi.

Tanmateix, no tot són notícies positives quan parlem de mercat laboral. Els salaris bruts reals (descomptada la inflació) mostren una lleugera tendència ascendent els anys 2015 i 2016, però encara són un 5% inferiors als que hi havia l’any 2010.

La matriculació en FP inicial a l’AMB s’ha incrementat un 12% els darrers quatre cursos, sobretot per l’augment en les famílies de comerç i màrqueting, TIC i sanitat

Les famílies professionals més cursades a l’AMB són sanitat (17%) i informàtica i comunicacions (12%), i les que més han augmentat en nombre de matriculats els últims quatre cursos són: comerç i màrqueting, informàtica i comunicacions, i sanitat, que en conjunt sumen 4.117 matriculacions més, això és el 69% de l’increment registrat pel conjunt de l’FP. Pel que fa a la taxa d’inserció laboral dels titulats d’FP, a Barcelona és del 52% i a la resta de l’AMB del 60%, destacant “Instal·lació i manteniment” amb la taxa més elevada (superior al 70%).

Es manté un elevada diferenciació per sexe: important feminització en especialitats com imatge personal i serveis a la comunitat, i clara masculinització en les relacionades amb la indústria (fabricació mecànica, instal·lació i manteniment).