La restauració es recupera a Catalunya amb l’obertura de bars i restaurants

El Baròmetre Cambra torna a tancar majoritàriament en vermell,  tant l’ocupació com la inversió veuen estroncada la seva evolució positiva.

L’economia catalana presenta un retrocés en diversos indicadors que mostren un refredament de la recuperació econòmica, segons el Baròmetre Cambra del mes de desembre. Només la indústria i les exportacions, junt amb el consum en TPV, que per l’aixecament de les restriccions d’activitat ha millorat el seu comportament, han estat el dos únics indicadors que han tancat en verd. Per contra, l’ocupació, el nombre d’empreses i la inversió, que el mes passat presentaven una tendència de recuperació, aquest mes han vist frenada la seva evolució i han rebut un semàfor vermell. Per últim, i un cop més, el turisme ha tancat també en vermell i segueix sense mostrar cap signe de recuperació.

Paral·lelament, i a destacar, el Baròmetre Cambra d’aquest mes dedica un indicador a analitzar la situació de la taxa d’atur per sexe i edat, on es conclou que tant la taxa d’atur juvenil com la bretxa entre la taxa masculina i femenina augmenten.

Economia espanyola en l’entorn internacional
  L’economia de la Zona Euro entra en terreny contractiu i aprofundeix la caiguda a Espanya al novembre respecte a l’octubre, mentre que l’economia dels Estats Units creix sostingudament.

 Fort repunt de la borsa espanyola el darrer mes impulsat pels avenços en la vacuna contra la Covid-19. Les empreses turístiques i la banca han liderat els increments.

Ocupació
  Es redueix mensualment el nombre efectiu d’assalariats (sense treballadors en ERTO) al novembre per primer cop des de l’abril. Catalunya ha registrat 2,56 milions d’afiliats, 70.000 persones menys que a l’octubre i un 9,6% menys que el novembre del 2019.
Aquesta contracció també es produeix a la resta de l’Estat, però amb menys intensitat.De fet, aquest canvi de tendència fa que l’indicador tanqui per primera vegada en vermell.
Taxa d’atur
  La taxa d’atur juvenil és la més elevada per grups d’edat malgrat que el tercer trimestre s’ha moderat lleugerament fins al 33,8% enfront del 13,2% global.

Per sexe, s’eixampla la bretxa entre la taxa d’atur d’homes i dones el tercer trimestre. La taxa d’atur femenina puja fins al 14,3% i la masculina es redueix al 12,2%.

Nombre d’empreses
  El nombre d’empreses es redueix lleugerament al novembre respecte a l’octubre
(-0,5%) fins a les 237.631 a Catalunya.En termes anuals, les empreses actives cauen un 8,4% després de mantenir-se estables amb uns descensos entorn del -7% des del juliol.
Transport i mobilitat
  La mobilitat de viatgers en transport privat a l’àrea metropolitana aprofundeix la caiguda en els dos darrers mesos: es redueix un 30,2% interanual al novembre.

Es recupera la mobilitat de persones amb l’inici de la desescalada a finals de novembre. Especialment, repunta sobretot l’afluència a botigues i locals d’oci, i en menor mesura als llocs de feina.

Consum d’energia i aigua
  Es frena la recuperació del consum d’energia elèctrica per la caiguda a la indústria (-1,7%), mentre que els serveis repunten a l’octubre respecte al setembre.

Sense canvis en la desescalada, la demanda d’aigua en dies feiners es manté estable la primera quinzena de novembre amb una caiguda mitjana propera al 4%.

Consum en terminals de punt de venda (TPV)
  Recuperació general del consum la primera setmana de desembre. El consum en TPV de productes de béns de primera necessitat, duradors i transport augmenta, alhora que es desaccelera la caiguda en oci, restauració i turisme.

La restauració es recupera a Catalunya amb l’apertura de bars i restaurants el 23 de novembre tot i que encara cau un 31,6%, més que Madrid però menys que Andalusia i País Basc.

Inversió
  Després de registrar una taxa positiva al setembre, el consum de ciment torna a retrocedir un 3,6% a l’octubre. La inversió en construcció també cau a la resta de l’Estat i amb més intensitat.

La matriculació de vehicles industrials es desaccelera, però encara manté una evolució positiva (+1,1% anual a l’octubre).

Indústria i exportació
  La producció industrial entra en terreny positiu per primer cop des del febrer amb un lleuger augment del 0,7% gràcies als béns intermedis i de consum.

Per contra, cau un 5,9% l’exportació de contenidors del Port de Barcelona a l’octubre respecte al nivell del 2019.