La reducció de tràmits administratius avança lentament i creix la complexitat per demanar ajuts

La complexitat administrativa ha augmentat en àmbits com la justícia i la sol•licitud d’ajuts i subvencions, i el sector industrial és el que menys ha notat la reducció de tràmits.

El 93% de les empreses catalanes no ha notat una reducció del nombre de tràmits en el darrer any i només el 7% sí l’ha apreciat. Aquesta és una de les conclusions de l’enquesta realitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona a 3.411 empreses catalanes a l’octubre de 2013, en la qual es valoren els costos i els avenços realitzats en matèria de simplificació administrativa. Alguns dels resultats es comparen amb els obtinguts en una enquesta similar que la Cambra va realitzar el quart trimestre de 2011.