La província de Barcelona registra un màxim en les exportacions i en nombre de turistes el 2015

La comarca de l’Alt Penedès és una de les que registra un major increment dels afiliats el 2015 (4,2% respecte a l’any anterior).

La Memòria Econòmica de Catalunya 2015, patrocinada per Banco Santander, ha estat presentada avui a Vilafranca per la seva directora, Carme Poveda. En la presentació també ha participat Raimon Soler, de la Universitat de Barcelona, que ha presentat una anàlisi de la internacionalització del sector del vi a la província de Barcelona.

L’acte ha estat presidit pel president del Consell de la Delegació de la Cambra de Barcelona a l’Alt Penedès, Joan Amat, i ha comptat amb la presència de Luís Herrero, subdirector general del Banco Santander i responsable a Catalunya, i del tinent alcalde de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Joan Manel Montfort. 

EVOLUCIÓ ECONÒMICA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA I COMARQUES EL 2015 

Segons estimacions pròpies, el VAB a preus corrents de la província de Barcelona ha crescut un 3,6% el 2015. Es tracta del creixement més important des del 2008, i supera de molt l’1,3% registrat l’any anterior. L’economia barcelonina s’ha comportat igual que el conjunt de Catalunya, atès el seu elevat pes sobre el total (concentra el 73,3% del PIB de Catalunya).

Els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial, que realitzem les cambres en col·laboració amb l’Idescat, mostra que la marxa dels negocis ha millorat el 2015 a tots els sectors en comparació a l’any anterior, malgrat que a la construcció encara és negativa. El sector que registra una millor evolució és el comerç, que registra el saldo més elevat de les quatre demarcacions catalanes.