La inversió estrangera a Catalunya mostra una tendència creixent quan s’analitza amb perspectiva plurianual

Durant el 2014 la inversió productiva en el seu conjunt s’ha recuperat amb més força a Catalunya, en comparació amb la resta d’Espanya, i les perspectives empresarials per a 2015 són bones.

La Cambra de Comerç de Barcelona ha presentat avui un estudi en el que s’analitza l’evolució de la inversió estrangera i la inversió productiva en el seu conjunt a Catalunya al llarg del últims anys. Donat l’actual context polític, aquesta qüestió ha estat objecte de polèmica i també d’una certa confusió per a l’opinió pública.L’objectiu de l’estudi és ajudar a clarificar i a interpretar correctament l’evolució recent de la inversió a Catalunya.
La inversió productiva és la principal palanca del creixement econòmic, pel seu doble efecte sobre el creixement de la productivitat i també sobre la demanda agregada. Per tant, el comportament de la inversió és un factor crucial per consolidar la recuperació al llarg dels propers trimestres.
L’estudi està estructurat en tres apartats, que fan referència a:
–    Les inversions exteriors segons el Ministeri d’Economia i Competitivitat.
–    Les inversions exteriors segons el Departament d’Empresa i Ocupació.
–    La inversió productiva total segons Idescat.

A la roda de premsa també s’han comentat els resultats d’una enquesta realitzada el primer trimestre d’aquest any a unes 3.000 empreses catalanes, sobre les seves perspectives d’inversió i finançament durant 2015.