La Fundació.cat i la Cambra treballaran per a la digitalització de les empreses

A través de la signatura d’un conveni de col·laboració, ambdues entitats s’han compromès a treballar activament en engegar accions conjuntes per capacitar digitalment les empreses del territori

Dues de les entitats clau al territori, la Fundació .cat i la Cambra de Barcelona han signat un conveni de col·laboració que els compromet a estudiar i a treballar conjuntament per desenvolupar activitats per potenciar digitalment el teixit empresarial del país. Aquesta signatura pren més rellevància que mai en un moment on és clau que les empreses estiguin preparades digitalment per a desenvolupar les seves activitats.

La signatura, que s’ha portat a terme de forma virtual, ha aplegat els dos presidents de les entitats, en Joan Canadell, de la Cambra de Comerç, i en Carles Salvadó, de la Fundació .cat. Ambdues parts han considerat el domini .cat una eina digital imprescindible pel desenvolupament multisectorial de la internet catalanoparlant i un actiu valuós pel territori.

 Entre els punts acordats en el conveni es destaca el d’endegar conjuntament activitats de comunicació, difusió i formació amb l’objectiu de donar suport i acompanyar als membres de la Cambra en el procés de digitalització dels seus negocis, i al mateix temps preparar i capacitar els seus professionals per fer front a aquest procés. També s’ha fet palès el  compromís a estudiar la millor manera per dur a terme una campanya de difusió del domini.cat, associant-lo a un concepte d’excel·lència de país tot vinculant-lo a empreses i institucions catalanes de reconegut prestigi que tenen el .cat en la seva imatge corporativa i de projecció externa a nivell internacional. 

 Fruit d’aquesta col·laboració s’estudiarà la millor manera per impulsar plataformes digitals per afavorir el comerç digital de proximitat amb una clara voluntat de servir al país i alhora potenciar la microeconomia local.

 A més a més, l’acord també contempla la realització d’un estudi conjunt a diferents nivells (enquesta i/o anàlisi de grans dades) sobre l’estat de la transformació digital dels sectors productius de Catalunya. La informació recollida es podrà integrar a l’Observatori de la Fundació .cat i posar a disposició del gabinet d’estudis de la Cambra per, si s’escau, presentar anualment i de manera conjunta les conclusions de l’estudi. 

 Amb la voluntat de desenvolupar de forma efectiva les actuacions descrites en aquest conveni i assolir els objectius plantejats, s’ha acordat la creació d’una Comissió paritària de treball i seguiment del conveni que vetllarà per la posada en marxa de les accions previstes i que es reunirà les vegades necessàries que la pròpia comissió consideri, amb un mínim des dos cops a l’any. Aquesta Comissió estarà liderada per Jesús Serra, membre del Ple de la Cambra, i Francesc Giralt, Director General de la Fundació .cat.