Presentació estudi ensenyaments professionals

La FP es consolida com una de les millors vies d’inserció laboral, per 5è any consecutiu

L’atur dels graduats en formació professional és tres vegades inferior que l’atur juvenil, que se situa al 28,82%.

Barcelona, 16 de gener de 2019 . – Per cinquè any consecutiu, creix la xifra d’inserció laboral de les persones graduades en ensenyaments professionals. Aquesta és una de les principals conclusions que s’extreuen de l’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2018, un treball que analitza la situació laboral i formativa dels graduats el curs 2016-2017 en ensenyaments professionals, enquestats entre sis i nou mesos després d’haver acabat els seus estudis. El treball està elaborat conjuntament pel Departament d’Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya.

L’increment de la inserció laboral –que inclou els que treballen i els que estudien i treballen alhora- és un 0,64% superior a l’any passat. L’augment és més significatiu, d’un 1,37%, si es contempla el percentatge de graduats que opten per la continuïtat formativa –és a dir, que estudien i treballen o que només estudien, i se situa en el 52,56%.

D’altra banda, és remarcable la menor afectació de l’atur en els graduats en FP, tant respecte a la mitjana d’atur de Catalunya com sobretot a l’atur dels joves de 16-24 anys. Mentre que l’atur juvenil se situava al 28,82%, la mitjana de graduats de grau mitjà que buscaven feina era d’un 8,64% i entre graduats superiors un 9,32%. Això suposa que la taxa de graduats en formació professional no ocupats és tres vegades inferior a l’atur juvenil.

Destaca el fet que l’FP dual continua tenint una inserció laboral superior a la inserció global dels ensenyaments professionals. Així, un 65,12% dels enquestats treballen o compaginen estudis i feina, i el nivell de desocupats és tan sols del 6,57%. L’FP dual, per tant, incrementa la inserció dels graduats.

Una altra de les conclusions és que la inserció laboral creix progressivament amb l’edat dels graduats: mentre que els més joves continuen amb la seva formació (78,76%), els més grans de 30 anys presenten una inserció laboral alta (83,02%). En tots ells, però, el percentatge de graduats inserits és superior al de l’any passat, en especial entre els majors de 30 anys.

L’estudi del Departament d’Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya analitza aspectes com el nivell d’ingressos, el tipus de contracte, les famílies professionals amb major i menor inserció o les principals vies d’obtenció de feina dels graduats. L’enquesta l’han respost un total de 31.588 persones graduades el 2017 corresponents als següents ensenyaments: formació professional inicial, esports, arts plàstiques i disseny, ensenyaments artístics superiors, i programes de formació i inserció (PFI).

Fabricació mecànica és la família professional amb major inserció

Del total de famílies professionals analitzades, les relacionades amb l’àmbit industrial són les que presenten un major grau d’inserció, i de fet, tant al grau mitjà com al superior, la fabricació mecànica és la que més insereix els alumnes.

Les famílies que en el moment de l’enquesta superen el 60% d’inserció són: fabricació mecànica (70,21%), instal·lació i manteniment (66,71%), química (64,91%), maritimo pesquera (64,71%), hoteleria i turisme (61,31%) i sanitat (60,85%).

Al grau mitjà, les cinc famílies professionals on la inserció laboral supera el 50% -comptant els graduats que treballen exclusivament com els que ho compaginen amb els estudis- són: fabricació mecànica (60,57%), sanitat (59,63%), instal·lació i manteniment (57,82%), hoteleria i turisme (56,99%) i edificació i obra civil (56,67%). Pel que fa al grau superior són: fabricació mecànica (79,72%), instal·lació i manteniment (76,29%), electricitat i electrònica (71,79%), química (70,68%) i informàtica i comunicacions (69,70%).

Creix la percepció d’utilitat dels cicles cursats

Respecte l’edició anterior, creix entre els graduats la percepció d’utilitat dels cicles cursats a l’hora de trobar una feina, i ja és un 81,93% les persones que reconeixen que cursar ensenyaments professionals els ha estat útil com a via d’inserció laboral. Aquest creixement és major en el cas de les dones que dels homes, tant pel que fa al grau mitjà com al grau superior. D’altra banda, augmenta també la percepció de relació existent entre la feina i els estudis, una percepció que va sortir perjudicada durant la crisi; i és més gran entre els homes de grau superior i les dones de grau mitjà.

És destacable com es referma l’empresa de pràctiques com la via més efectiva per trobar feina, per sobre de la xarxa personal, dels currículums i del centre on han  estudiat. De fet, l’empresa de pràctiques i la intermediació del centre docent proporcionen feina a gairebé el 40% dels graduats. Pel que fa a la diferència entre gèneres, les dones obtenen feina sobretot a través de les vies que impliquen menys suport de l’entorn –com ara l’empresa de pràctiques, el currículum o els anuncis-, mentre que els homes obtenen més suport per l’entorn –xarxa personal, centre docent o empresa familiar-.

Més contractes laborals

L’estudi d’inserció laboral evidencia que en aquesta ocasió hi ha més contractes laborals entre els graduats respecte l’any passat, tant pel que fa als contractes temporals com els indefinits. Entre els tècnics superiors, un 34,07% tenen contracte indefinit, i en els tècnics mitjans l’augment es dona a la contractació temporal, majoritària en un 65,49%.

Respecte a la jornada laboral, els graduats superiors treballen majoritàriament a jornada completa –un 69,92% dels homes i un 50,46% de les dones- i els graduats mitjans ho fan en un 55,56% en el cas dels homes i un 47,75% en el cas de les dones. Finalment, l’estudi també analitza el nivell d’ingressos que obtenen, que és més alt a mesura que és major el nivell de formació. Així, el 49% dels graduats tenen contractes d’entre 900 a 1.200 euros, i els sous de 1.200 a 1.500 euros són un 27,08% pels graduats superiors i lleugerament inferiors als graduats mitjans, un 18,90%. Es posa de manifest que les dones predominen en els nivell de renda de treball inferiors a 1.200 i els homes en els que cobren més de 1.200 euros nets al mes. L’aspecte positiu és que s’ha incrementat respecte el curs anterior la proporció de rendes superiors a 1.200 euros tant pels homes com per les dones, i que aquesta tendència es manté estable des de 2013.

Cal posar l’accent en les condicions de treball favorables per als cicles formatius de les famílies industrials. En conjunt, si es comparen amb la resta de famílies, les industrials estan entre les que disposen de més inserció, tenen més graduats a jornada completa i contracte indefinit, així com un major nivell d’ingressos i superen en 20 punts els que perceben ingressos superiors a 1.200 euros (47,93% enfront del 27,4%).

 

L’estudi l’han presentat avui a la Casa Llotja de Mar el director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial de la Generalitat, Joan-Lluís Espinós, i el director del Consell de Cambres de Catalunya, Narcís Bosch.

La inauguració ha anat a càrrec del president del Consell de Cambres, Miquel Valls, que ha posat de manifest la preocupació de les Cambres pel nou Reial Decret aprovat pel Govern de l’Estat que obliga a donar d’alta tots els alumnes que fan estades formatives en empreses a la Seguretat Social. El Decret obliga les empreses a una càrrega, ni que sigui administrativa, que Valls considera que pot desencoratjar a moltes de les empreses i és per això que demana que es pugui trobar una solució que no desanimi a moltes petites empreses a desentendre’s d’aquest compromís social que hauria de ser la participació a la qualificació del jovent.

Per la seva banda, Narcís Bosch, director del Consell de Cambres de Catalunya, s’ha felicitat pels resultats assolits i ha destacat que l’ecosistema d’empreses que acullen les pràctiques cada dia creix més i amb resultats més positius. Tant és així, que en la valoració feta, tant per l’alumne com per l’empresa col·laboradora, la nota més atorgada és un 10. Des de la direcció del Consell de Cambres també s’ha posat èmfasi en destacar que un 90% dels tutors d’empresa recomanarien la contractació de l’alumne.