La crida a autònoms i pimes de Granollers, Montmeló, Vilanova i Montornès del Vallès a innovar segueix en marxa

La Cambra del Vallès Oriental i Granollers Mercat van formalitzar el passat mes de juliol un acord per posar en marxa programes específics d’InnoCámaras i TICCámaras

El passat mes de juliol la Cambra del Vallès Oriental i el servei de promoció econòmica de l’Ajuntament de Granollers, Granollers Mercat, es van unir per donar suport a projectes d’innovació i transformació digital d’autònoms i PIMES ubicades a Granollers, Montmeló, Vilanova del Vallès i Montornès del Vallès.

Ambdues entitats van acordar col·laborar per posar en marxa al territori el programa d’InnoCámaras i TICCámaras amb l’objectiu d’oferir assessorament i diagnosi personalitzat a les empreses, així com també subvencions directes a la implantació de projectes d’innovació i digitalització.

Mitjançant aquests programes, les entitats manifesten la seva voluntat de fomentar el desenvolupament digital i la innovació de les empreses locals, així com també el seu suport a les empreses en aquest procés de transformació digital en què l’economia està immers.

Els projectes a implantar que poden rebre ajudes del Programa Innocámaras poden ser d’innovació en productes o serveis com nous dissenys de productes, estudis de nous materials, etc; en processos com ara estudis d’aplicació de lean manufacturing, redefinició del lay-out de la planta, optimització de magatzems, millora sostenibilitat ambiental d’un procés; en gestió empresarial com ara un nou pla estratègic o de màrqueting o de comercialització, projectes d’imatge gràfica i d’embalatges de nous productes, primera Implantació d’ISO, etc… I finalment, i com a novetat, projectes per adaptar-se a la nova situació creada per la Covid-19, com l’adaptació d’espais de l’empresa, millora de la seguretat sanitària.

Mentre que del programa TIC Cámaras els projectes subjectes a ajuts i suport poden ser comerços electrònics, màrqueting digital o eines que ajudin a millor la competitivitat//pproductivitat de la PIME (ERP, CRM, MES, factura electrònica, etc…)

El desenvolupament del contingut dels programes es divideix en dues fases:

  • Primera fase: El servei d’empresa de Can Muntanyola col·labora en la difusió del programa i el servei TIC o d’Innovació de la Cambra realitza un assessorament individualitzat gratuït per detectar àrees prioritàries de millora i així elaborar recomanacions d’innovació o digitalització
  • Segona fase: Implantació de solucions. Les empreses d’acord amb la diagnosi feta trien quin proveïdor s’encarrega del pla personalitzat d’implantació. El finançament de l’import elegible d’aquesta fase és aportat en un 40% per FEDER i un 60% per l’empresa beneficiària, i l’ajuda màxima que es pot obtenir és de 2.800

La presentació formal de sol·licituds ja està oberta a través dels següents enllaços, programa Innocámaras i programa TICCámaras. El termini finalitzarà el 30 de novembre o fins a exhaurir el pressupost de les convocatòries. El finançament dels programes prové dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).

  • Descarregar

    NP_Delegacions_VO_continuitat_InnocamarasiTicCamaras