La Cambra s’adhereix a la Plataforma LIVE de promoció del vehicle elèctric

LIVE és una plataforma de col·laboració publicoprivada, liderada per l’Ajuntament de Barcelona, per promoure la mobilitat elèctrica i sostenible.

Barcelona, 5 de juliol de 2018.- La Cambra de Comerç de Barcelona s’ha adherit avui a la Plataforma LIVE, l’ens publicoprivat que aglutina totes aquelles entitats relacionades amb la mobilitat elèctrica i sostenible, amb l’objectiu compartit de desenvolupar projectes, polítiques estratègiques, nous models de negoci, i crear xarxa de coneixement.

L’acord l’han signat avui a la Casa Llotja de Mar el vicegerent de la Cambra, Jaume Fradera i el Comissionat d’Empresa de l’Ajuntament, Lluís Gómez.

Els principals objectius de LIVE són:

  • Impulsar projectes estratègics de mobilitat sostenible a Barcelona, l’Àrea Metropolitana i Catalunya
  • Fer de nexe entre les diferents iniciatives públiques, així com compartir experiències i necessitats entre el sector públic i privat
  • Donar suport al sector privat per la promoció de l’economia verda, ocupació i nous models de negoci.

Nissan, Renault, Seat, Volkswagen, l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, B:SM, AMB, TMB, Generalitat de Catalunya, Etra i Naturgy són alguns dels membres de LIVE.

La Cambra de Comerç de Barcelona s’adhereix a la Plataforma LIVE per seguir treballant en el projecte EV Energy i compartir amb la resta de col·laboradors les seves accions.

El projecte EV Energy té per objectiu analitzar, iniciar i implementar polítiques per afavorir l’ús de vehicles elèctrics en àrees urbanes i d’aquesta manera preparar el camí cap a una descarbonització futura dels sistemes d’energia i mobilitat.

A través de cooperacions i de l’intercanvi d’experiències entre stakeholders regionals, EV Energy es dirigeix a la integració entre energies renovables i mobilitat elèctrica mitjançant l’ús de smart grids, i d’aquesta manera, actua com a catalitzador d’un desenvolupament urbà sostenible.

Està cofinançat pel programa de cooperació Interreg Europe, a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) controlat per la Direcció General de política Regional i Urbana de la Comissió Europea.

Les ciutats europees són pioneres en l’adopció de tecnologies innovadores en el sector de les energies renovables i la mobilitat elèctrica. A Europa, tant l’ús d’energies renovables com les flotes de vehicles elèctrics creixen a un ritme accelerat. I en els dos casos, es tracta de tecnologies que poden contribuir significativament a aconseguir una societat amb zero emissions de carboni, si prèviament s’integren de manera intel·ligent.

Més informació

https://www.interregeurope.eu/evenergy/

http://www.livebarcelona.cat/

http://premsa.cambrabcn.org

 @EVEnergyEU  @presscambrabcn