La Cambra reclama mesures per donar estabilitat al sistema de salut

Les Cambres donen suport al Decàleg per a la Reforma del Sistema de Salut de Catalunya, elaborat per les principals organitzacions del sector.

El Consell de Cambres de Catalunya, que integra les 13 cambres catalanes, s’adhereix al Decàleg per a la Reforma del Sistema de Salut de Catalunya, un document signat pels principals actors del sistema de salut que reclama reformes per solucionar les mancances derivades de la crisi sanitària. Gràcies a l’ampli consens que ha generat, aquest decàleg representa un veritable actiu de país que interpel·la tant les organitzacions del sector públic com de l’empresa privada.

La pandèmia ha demostrat que quan la salut es troba afectada negativament, es posa en risc el conjunt del sistema social i econòmic. La lliçó, doncs, és que cal prioritzar i garantir aquells elements que donen estabilitat al sistema sanitari i que són base de solidesa, creixement i benestar d’una societat. En aquest sentit, la Cambra de Barcelona, a través de la Comissió dels sectors salut i sociosanitari, reclama:

  • Millora del finançament sanitari: és una de les grans reivindicacions del personal sanitari, per la qual cal preveure un creixement de la despesa sanitària a causa de l’increment de les necessitats de salut. Paral·lelament, cal gestionar amb més eficiència els recursos existents.
  • Millora de la gestió dels professionals i les institucions: el sistema ha hagut de transformar-se en un temps rècord per fer front a la crisi sanitària i ha demostrat una notable capacitat de resposta. Aquesta eficàcia ha estat possible gràcies a l’esforç dels professionals i les institucions sanitàries en unes condicions excepcionals, que els han permès treballar amb un gran marge d’autonomia i flexibilitat, així com la col·laboració público-privada. Per garantir un funcionament eficient del sistema en resposta a possibles segones onades, caldrà incorporar eines de gestió empresarial als models de gestió.
  • Més investigació i fabricació local de material sanitari: la innovació en salut és una necessitat que ara més que mai s’ha posat de manifest, però la transferència de coneixement no s’hauria de limitar només a l’àmbit sanitari sinó també en altres que hi estan relacionats per afrontar amb més garanties d’èxit una nova pandèmia. D’altra banda, l’alta dependència de tercers països per al subministrament de material sanitari hauria de motivar accions enfocades a la recuperació i re-localització industrial a Catalunya en aquest sector.
  • Participació del món empresarial per fer front a la pandèmia: atesa la preocupació del sector empresarial per com es farà front a possibles rebrots, és imprescindible comptar amb les empreses per promoure mesures de seguretat entre ciutadans i professionals, i garantir així el menor impacte en l’activitat econòmica. Per últim, cal exigir coordinació, eficiència i claredat informativa a les administracions en totes les accions que duguin a terme.

El Decàleg per a la Reforma del Sistema de Salut de Catalunya ha estat elaborat conjuntament pels principals actors professionals del sistema de salut: col·legis de metges, infermeres, farmacèutics, fisioterapeutes, psicòlegs, odontòlegs, la societat catalana de gestió sanitària, la junta de l’acadèmia de ciències mediques de Catalunya i altres societats científiques, com la societat catalana de geriatria, la societat catalana de medicina familiar i comunitària, la societat catalana de cures intensives i  l’associació de infermeria familiar i comunitària.