La Cambra ofereix subvencions de fins a 50.000€ per a empreses de l’àmbit del turisme d’aventura

L’acció s’emmarca dins el concurs “Mediterreanean adventure Treasures Competition” que s’ha posat en marxa en el marc del projecte MEDUSA.

La Cambra de Comerç de Barcelona, en el marc del projecte MEDUSA i amb l’objectiu de promoure el turisme d’aventura a la Mediterrània, llença el concurs “Mediterreanean adventure Treasures Competition junt amb els 5 països/regions d’implementació del projecte: Catalunya, Líban, Jordània, Puglia (Itàlia) i Tunísia.

L’objectiu de la iniciativa és doble: en primer lloc, catalitzar la creació de nous productes i experiències turístiques innovadores i de qualitat, així com la millora dels productes existents que faran augmentar l’interès per la regió mediterrània com a destinació de turisme d’aventura sostenible; i segon, fer augmentar la visibilitat i l’atractiu de les destinacions menys conegudes del nostre territori, disminuint l’estacionalitat del sector, i traslladant l’impacte econòmic positiu que genera el turisme a altres indrets menys visitats.

El concurs ofereix dos tipus de suport diferents. En primer terme, ofereix suport econòmic per a finançar els costos del desenvolupament de productes de turisme d’aventura i la seva promoció. I en segon terme, ofereix suport tècnic a través d’experts en desenvolupament de productes turístics, que orientaran i guiaran els beneficiaris de les subvencions en el procés de creació o millora dels seus productes.

La sol·licitud al concurs seguirà un procés de dues fases: inicialment, es demanarà fer un registre simple i presentar una “concept note” breu; i posteriorment, es presentarà la proposta completa. Els sol·licitants interessats hauran de presentar les seves “concept notes” abans de l’1 de desembre de 2021. Després d’aquesta primera fase, els aspirants preseleccionats seran convidats a participar en la segona fase del concurs, la qual inclourà l’assistència a una formació sobre Pla de negocis, màrqueting, accés al mercat i vendes internacionals. Durant aquesta formació, s’ajudarà a les empreses candidates de les subvencions a presentar la seva proposta definitiva per a les subvencions.

En aquest sentit, a Catalunya s’aprovaran, com a mínim, una proposta en cadascuna de les nostres 4 zones pilot: el Berguedà, l’Alt Penedès, el Baix Ebre i l’Alt Empordà. Totes les propostes hauran de preveure la creació o millora dels seus productes en aquestes zones pilot, independentment que les empreses que s’hi presentin tinguin les seves seus socials en aquestes comarques. Les subvencions podran arribar fins als 50.000€, les quals es destinaran al desenvolupament de nous productes de turisme d’aventura, la millora i desenvolupament dels productes de turisme d’aventura ja existents, la millora de serveis de suport i al desenvolupament, i/o creació d’itineraris d’aventura en destinacions menys conegudes.

Totes les propostes que es presentin hauran d’incloure, com a mínim, la participació d’una petita i mitjana empresa (pimes). Tanmateix, s’admetran propostes presentades per consorcis que, en afegit a una pime, col·laborin amb alguna entitat pública, ONG, associació o comunitat. En cas que el sol·licitant principal no sigui una pime, la sol·licitud ha de demostrar com les pimes seran beneficiaries de la proposta. El concurs només acceptarà sol·licitants d’Itàlia, Jordània, Líban, Espanya i Tunísia, situats en el territori del programa europeu ENI CBC MED.

El projecte MEDUSA està cofinançat per la Unió Europea, en el marc del programa de cooperació transfronterera de l’instrument europeu de veïnatge “Conca del mar Mediterrani” 2014-2020 (ENI CBC MED) i està implementat per 7 socis de 5 països diferents: Espanya, Líban, Itàlia, Jordània i Tunísia, els quals treballen per promoure el turisme d’aventura al Mediterrani. El consorci del projecte es composa de la Cambra de Comerç de Barcelona, com a soci líder, l’Associació de Cambres de Comerç i Indústria del Mediterrani, la Fundació René Moawad, la Jordan Inbound Tour Operators Association – JITOA, la Royal Society for the Conservation of Nature – RSCN, la Regió de Puglia – Departament de Turisme, Economia de la Cultura i Valorització del Territori i la Fundació WWF – Seu del Nord d’Àfrica.

La inscripció al concurs, podrà fer-se a través del següent enllaç, a partir del proper dijous, 11 de novembre de 2021: https://www.f6s.com/the-mediteranean-adventure-sub-grant/apply