La Cambra finança amb més de 360.000 euros serveis adreçats al comerç

El programa Comerç Minorista permetrà finançar projectes d’innovació per a centres comercials urbans, diagnòstics d’innovació, entre d’altres.

Barcelona, 12 d’agost de 2018.- La Cambra de Comerç de Barcelona distribuirà 363.300 euros entre el petit comerç, gràcies a la sisena edició del Programa de Comerç Minorista, que compta amb el cofinançament de la Secretaria d’Estat de Comerç del Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Amb aquest pressupost es finançaran una sèrie d’accions i serveis per a les pimes i les associacions territorials del comerç, que en alguns casos fins i tot suposaran serveis finançats al 100%. D’aquesta forma, per al 2018 la Cambra es marca com a objectiu donar suport a 30 empreses amb el diagnosis d’innovació comercial, organitzar 7 tallers i finançar 22 projectes de dinamització comercial.

Aquestes accions i serveis es concreten en tres productes:

Programa Centres Comercials Urbans

S’adreça a associacions de comerciants d’àmbit territorial i té com a objectiu finançar projectes innovadors de dinamització comercial. Aquest programa complementa amb accions innovadores les actuacions que estan duent a terme les associacions en els seus programes de dinamització comercial. Tot i que es té en compte la realitat de cada associació de comerciants, es prioritzaran projectes de fidelització de clients tant locals com visitants, d’infraestructures i plataformes tecnològiques, de màrqueting digital, etc.

Entre el 2013 i el 2017 s’han finançat 34 projectes i aquest 2018 n’hi ha 22 accions previstes.

Programa de Diagnòstic d’Innovació Comercial:

Es dirigeix a pimes i autònoms del sector del comerç minorista que cerquen millorar la gestió del punt de venda, amb independència de la mida i del nivell de desenvolupament empresarial. La innovació pot afectar des de l’estratègia i model de negoci, fins al concepte comercial o l’estratègia comercialitzadora i distribuïdora. En aquest cas, la Cambra de Barcelona ofereix un diagnòstic comercial 100% finançat, amb l’objectiu d’identificar els punts forts i febles, així com les amenaces i les oportunitats; i proposar als empresaris millores innovadores.

Entre el 2013 i el 2017 s’han finançat 371 projectes i al 2018 n’hi ha previstes 30 accions.

Tallers de comerç
Amb aquests tallers es pretén sensibilitzar sobre la importància de la innovació a les pimes del comerç, especialment a les més petites. Mitjançant les sessions es divulgaran metodologies, eines aplicades al sector i bones pràctiques. Així mateix, es persegueix millorar la capacitació dels empresaris, dels directius i dels empleats del comerç minorista, amb l’objectiu de ser més competitius i adaptar-se als reptes i els canvis que afecten al sector (nous hàbits i perfils de consumidors, comerç electrònic, etc.).

Entre el 2013 i el 2017 s’han organitzat 120 tallers amb 2.689 assistents i al 2018 n’estan previstos 7 tallers.

Les preocupacions i necessitats del petit comerç

Des del començament del Pla Integral de Suport a la Competitivitat del Comerç Minorista al 2013, el programa ha evolucionat d’una situació de crisi on les principals preocupacions dels petits comerços de Barcelona eren el finançament i mantenir el nivell de benefici, a la preocupació en els darrers anys de la competència del comerç l’online i les grans empreses globals tecnològiques del retail. Fets que provoquen que les empreses es replantegin els seus models de negoci, l’assortiment del seu producte, la interacció amb el client, el layout o el marxandatge en el punt de venda, etc.

Així es desprèn dels més de gairebé 4.000 assessoraments que ha realitzat el Gabinet Tècnic de Comerç de la Cambra de Barcelona en els seus 14 anys d’existència. És per això que la Cambra de Comerç de Barcelona treballa per minimitzar l’impacte que tots aquests factors tenen en el petit comerç de Barcelona, a través del Programa de Comercio Minorista, que es posa en marxa per sisè any consecutiu i que ha destinat en les anteriors tres edicions més d’1,5 milions d’euros.

Sobre el Gabinet Tècnic de Comerç de la Cambra de Barcelona

El Gabinet Tècnic de Comerç de la Cambra de Comerç de Barcelona es va posar en marxa l’any 2004 per assessorar establiments comercials sobre la gestió diària del punt de venda i sobre el posicionament com a negoci. Cada any gestiona unes 300 peticions, que van des d’una diagnosi comercial fins a avaluacions de la satisfacció del client (mystery shopper). El Programa de Comerç Minorista forma part de les accions que realitza.