La Cambra i FGC renoven l’acord per promoure polítiques d’igualtat de gènere 

Fa més de sis anys que ambdues organitzacions col·laboren en el desenvolupament de les activitats de l’Observatori Dona, Empresa i Economia.

La Cambra de Comerç de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han renovat el conveni de col·laboració per al desenvolupament de les activitats i les funcions de l’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) de la Cambra. El president d’FGC, Toni Segarra i Barreto, i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu i Bonjoch, han signat aquest migdia la renovació de l’acord. 

L’acord entre ambdues organitzacions reforça la seva aliança per promoure polítiques d’igualtat de gènere en l’àmbit empresarial. Així, la Cambra de Comerç de Barcelona i Ferrocarrils duran a terme activitats participatives i de formació a través de l’Escola d’Igualtat de l’ODEE, difondran estudis i accions que dugui a terme l’ODEE, col·laboraran en la visibilització de bones pràctiques i referents i continuaran treballant conjuntament en la promoció de la Plataforma de Base de Dades de Conselleres i Directives, on ja hi consta un grup de directives d’FGC. 

El president d’FGC, Toni Segarra, ha destacat que aquesta aliança s’emmarca en “el compromís ferm de Ferrocarrils de continuar treballant per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a la companyia”. A més, Segarra ha remarcat que “la col·laboració amb altres institucions ens permet promoure estratègies compartides per avançar en l’objectiu comú de la igualtat, no únicament en l’àmbit del transport públic sinó a tot el món empresarial”.  

Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, ha celebrat la renovació d’aquest acord i ha reivindicat l’ODEE com a entitat de referència per promoure la igualtat al teixit econòmic. “Les polítiques d’igualtat ens ajuden a construir una societat més justa i les empreses, com a agents fonamentals que són de la societat, n’han de donar exemple i liderar un canvi”, ha afirmat Santacreu, que ha assegurat que “la igualtat impulsa empreses més modernes, competitives i amb millors ambients de treball”. 

Ferrocarrils i la Cambra de Barcelona col·laboren, des de l’any 2018, en la promoció de polítiques de gènere al món de l’empresa. Entre les accions dutes a terme en els últims anys, destaca la iniciativa coneguda com “El Tren de la Igualtat”, que va consistir en el vinilat de dos trens amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania sobre la importància d’assolir l’equitat de gènere. Els trens, que van circular durant l’any 2022 a les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, mostraven les principals iniciatives que havia dut a terme Ferrocarrils en matèria d’igualtat.  

En el marc del conveni, els últims anys també s’han organitzat tallers d’apoderament i competències a treballadores d’FGC, s’han realitzat accions de sensibilització del col·lectiu de lideratge d’FGC i s’ha promogut la Plataforma de Base de Dades de Conselleres i Directives, creada per l’ODEE per fomentar el talent femení i incrementar les seves oportunitats, contribuint a aconseguir una realitat més paritària. L’any 2020, Ferrocarrils va comptar amb la col·laboració de l’ODEE en l’organització de la primera jornada Anna Aresté que va reunir més de cinquanta dones en posicions de lideratge i responsabilitat a la companyia.  

Sobre l’ODEE 

La Cambra de Comerç de Barcelona va crear l’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) l’any 2008 com a instrument de reflexió, estudi i actuació, amb l’objectiu de posar en valor la dona professional, emprenedora i empresària en el món econòmic actual i corregir així els desequilibris de gènere. La investigació d’aquests darrers anys converteix l’Observatori en un ens pioner en la identificació d’indicadors bàsics de recerca per investigar la situació de la dona en el món empresarial. 

Sobre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) és una companyia compromesa amb el foment de la igualtat efectiva de dones i homes, i amb promoure el desenvolupament professional de les dones en condicions d’igualtat amb els homes  així com incrementar la seva presència en posicions directives i òrgans de decisió. 

En els últims anys, Ferrocarrils ha assolit grans reptes en matèria d’igualtat com ara reduir la bretxa salarial fins al 3% (la mitjana a les administracions públiques de Catalunya és d’un 19,85%) o incrementar la presència de dones a la plantilla, amb un 32,5%. Aquest any, FGC ha aprovat el tercer Pla d’Igualtat (el primer és de l’any 2008) per seguir avançant amb l’objectiu d’esdevenir una organització plenament igualitària.