La Cambra estima en 3.800 milions d’euros la inversió en infraestructures necessària per 2021 a Catalunya i els pressupostos de l’Estat en preveuen just la meitat

La Cambra considera que Catalunya requereix una inversió de 45.333 milions d’euros per eliminar el dèficit d’infraestructures l’any 2030, a un ritme de 3.800 milions anuals entre totes les administracions, fins assolir el 19% de l’estoc de capital en infraestructures de l’Estat.

La Cambra de Comerç de Barcelona rebutja el projecte de pressupostos generals de l’Estat perquè no dona resposta a les necessitats d’inversió en infraestructures de transports i mobilitat de l’economia catalana.

L’anàlisi de la distribució territorial de la inversió real del conjunt del sector públic estatal posa de manifest que s’assignen a Catalunya 1.999,30 milions d’euros (el 16,5% del total regionalitzable). A aquest import s’han de sumar 200 milions addicionals que figuren al capítol 7 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en compliment de la sentència TS 1668/2017. Per tant, la inversió total prevista per l’Estat a Catalunya el 2021 és de 2.199,30 milions d’euros (el 17,8% del total regionalitzable).

D’aquest import, aproximadament uns 1.900 milions d’euros (el 86%) es dediquen a infraestructures de transport i mobilitat. En contraposició, la Cambra ha valorat que la inversió bruta necessària a Catalunya per assolir el 19% de l’estoc de capital en infraestructures de l’Estat (en línia amb el seu pes al conjunt del PIB) en l’horitzó 2030 hauria de ser de 3.800 milions d’euros anuals al llarg de 12 anys, amb un volum total d’inversió acumulada bruta de 45.333 milions al llarg del període a repartir entre els tres nivells d’administració pública (Estat, Generalitat i sector local).

Aquesta inversió inclou el 2% de depreciació de l’estoc de capital, que és una despesa necessària per mantenir els actius en bon funcionament i manteniment, i per substituir aquelles infraestructures que han arribat a la fi de la seva vida útil.