La Cambra destina més de 300.000 euros al comerç

Projectes d’innovació, diagnòstics del punt de venda i tallers especialitzats són els principals serveis adreçats al comerç més demandats.

La Cambra de Barcelona ha distribuït 302.700 euros entre el petit comerç, gràcies a la tercera edició del Programa d’actuacions del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del comercio minorista que la Secretaria d’Estat de Comerç del Ministeri d’Economia i Competitivitat ha encarregat a la Cámara de España.

Amb aquest pressupost s’ha finançat una sèrie d’accions i serveis per a les pimes del comerç, que en alguns casos han suposat serveis finançats al 100% i, en altres, gaudir d’una subvenció per a projectes que les empreses han executat durant aquest any. Aquestes accions i serveis s’han concretat en tres productes:

Programa INNOCOMERCIO: per a pimes amb capacitats i recursos necessaris per implementar estratègies d’innovació. En aquest cas, s’ha finançat una part del cost dels projectes d’innovació de les empreses (fins al 80% sobre un pressupost màxim de 6.000 €). La innovació pot afectar des de l’estratègia i model de negoci, fins al concepte comercial o la posada en marxa d’altres canals de comercialització. No se si cal posar que s’han ajudat a 15 empreses.

Programa de diagnòstic del punt de venda: adreçat a la millora de la gestió del punt de venda per a qualsevol empresa del sector minorista, amb independència de la mida i del nivell de desenvolupament empresarial. En aquest cas, la Cambra ha ofert un diagnòstic comercial 100% finançat, amb l’objectiu d’identificar els punts forts i febles, així com les amenaces i les oportunitats; i ha acompanyat als empresaris en la implantació d’aquestes millores. No se si cal posar que s’han ajudat a 48 empreses.

Tallers de comerç: aquest any s’ha reforçat aquesta línia a demanda dels empresaris, organitzant-se 39 tallers en tota la demarcació de la Cambra. Amb aquests tallers es pretén sensibilitzar les pimes del comerç, especialment a les més petites, sobre la importància de la innovació, amb la divulgació de metodologies i eines aplicades al sector i la difusió de bones pràctiques. Així mateix, es persegueix millorar la capacitació dels empresaris, dels directius i dels empleats del comerç minorista amb l’objectiu de ser més competitius i adaptar-se als reptes i els canvis que afecten al sector (finançament, nous hàbits i perfils de consumidors, comerç electrònic, etc).