La Cambra de Barcelona treballa per potenciar la internacionalització del sector solar

Lidera un programa de cooperació transfronterera en el que participen 14 socis de la Mediterrània.

Barcelona, 14 de març de 2014.- Un centenar d’empreses, representants de diferents administracions públiques, centres de recerca, universitats i agents de la societat civil s’han reunit a Barcelona per conèixer les oportunitats del sector solar a la regió euromediterrània.

Durant la trobada s’han presentat diferents projectes que formen part del programa ENPI CBC MED, que és l’instrument de finançament de la Política de Veïnatge de la Unió Europea. Entre aquests, destaca el projecte SHAAMS (Strategic Hubs for the Analysis and Acceleration of the Mediterranean Solar Sector), que lidera la Cambra de Barcelona.

Es tracta d’un projecte de cooperació transfronterera, que té com a objectiu definir i implementar polítiques estratègiques que potenciïn l’energia solar a la Conca Mediterrània.