La Cambra de Barcelona presenta una plataforma per ajudar les empreses a incorporar dones en els equips directius

En les empreses de l’IBEX-35 les dones conselleres només representen el 13,5% del total. Si segueix la mateixa tendència, es trigarà 17 anys més en arribar al 40%.

L’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona ha creat una eina a l’abast de les dones i les empreses per potenciar equips de direcció en base a un model de gestió per competències.
Es tracta d’una plataforma que conté una base de dades de conselleres i directives, amb un perfil que respon al conjunt integrat de coneixements, habilitats, aptituds i actituds. L’objectiu és que s’incorporin als equips de direcció i consells d’administració els perfils idonis i aconseguir que hi hagi una presència equilibrada d’homes i de dones.
La Plataforma està adreçada a les dones que es vulguin postular per entrar en els equips directius i als consells d’administració, així com a les empreses i organitzacions que vulguin incorporar aquest talent femení tenint en compte no el gènere, sinó els perfils més idonis de lideratge.
Amb aquest servei, la Cambra de Comerç de Barcelona vol ajudar les organitzacions i empreses privades i públiques a complir amb la llei d’Igualtat i les recomanacions de la Llei de Bon Govern, especialment després de copsar a l’últim estudi que els empresaris demanaven nous perfils amb competències transversals, com les habilitats comunicatives; de relacions i d’empatia; d’organització i direcció d’equips; d’adaptabilitat i de flexibilitat, que majoritàriament tenen les dones.