La Cambra de Barcelona llança una aplicació mòbil que permet a les empreses recuperar per IVA més de 1.200 milions d’euros anuals

S’estima que cada empresa podria recuperar de mitjana 600 euros a l’any, amb la conversió dels tiquets de caixa en factures electròniques.

La Cambra de Comerç de Barcelona ha creat, en col·laboració amb les cambres de Sevilla, Bilbao i Madrid, i la companyia de software Wolters Kluwer, l’IVA FREE.

Es tracta d’una aplicació mòbil que transforma els tiquets de caixa en factures electròniques, el que permet recuperar tot l’IVA deduïble de les despeses professionals d’empreses i autònoms.

La conversió del tiquet de caixa en factura electrònica és un procés senzill, que no necessita de l’ús de dispositius com datàfons o targetes. Permet, a més, que les empreses disposin de processos comptables automatitzats, per treballar amb més eficàcia, i estalviar temps i paper, el que contribueix a la modernització de l’activitat empresarial.