La Cambra de Barcelona i la UB elaboren un estudi sobre l’impacte econòmic de l’Aeroport de Barcelona

El document analitza en sentit ampli la contribució de l’Aeroport tant a l’economia catalana com l’espanyola i estima com podria augmentar si s’ampliés la infraestructura.

La Cambra de Barcelona i l’AQR-Lab de la Universitat de Barcelona (UB) han elaborat un estudi amb l’objectiu de quantificar, en sentit ampli, l’impacte econòmic de l’Aeroport de Barcelona tant a l’economia catalana com l’espanyola. Per xifrar aquest impacte el document no se centra només en els efectes específics associats a l’activitat de l’Aeroport, sinó també els impactes de tipus catalitzador que afavoreixen el creixement econòmic del territori, associats al turisme, l’accés a nous mercats, l’atracció d’empreses i de talent i l’increment de la productivitat.

L’altre gran objectiu d’aquest estudi és estimar quin seria l’impacte econòmic si es duguessin a terme de les inversions previstes al Pla Director d’Aena, que preveu l’ampliació de la infraestructura per augmentar la seva capacitat fins als 72 milions de passatgers anuals, i el Master Pla Immobiliari, que suposa alliberar nous espais a l’Aeroport de Barcelona per generar nova activitat econòmica.

Prenent com a referència les xifres de l’any 2018, l’estudi conclou que, fruit de l’existència de l’Aeroport de Barcelona, Catalunya va facturar un total de 33.689,3 M€. Tanmateix, l’Aeroport va tenir una contribució global al PIB català de 16.399,9 M€ (un 6,8% del total el 2018) i va permetre la creació/manteniment de 218.181 llocs de treball.

Per altra banda, si es materialitzessin les inversions del Pla Director d’Aena i el Master Pla Immobiliari, aquest impacte passaria a ser de 56.660,5 M€, un 8,9% del PIB i 364.993 llocs de treball.

Podeu consultar l’estudi complet aquí: https://ja.cat/INTjh