La Cambra de Barcelona alerta que la reforma espanyola del RETA podria comportar un augment de fins a un 50% en la quota de centenars de milers d’autònoms

La Cambra aposta per una normativa menys impositiva que posi en valor els autònoms com a potenciadors de l’activitat econòmica com a la resta d’Europa.

Després de fer-se públics més detalls sobre la reforma del RETA que està preparant el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, la Cambra de Barcelona alerta que aquesta mesura, que es preveu que s’apliqui al 2022, podria comportar un augment de fins a un 50% en la quota de centenars de milers d’autònoms.

Quan es va conèixer que el Govern espanyol estava treballant en una reforma del sistema de cotització dels autònoms, la Cambra de Barcelona ja va manifestar el seu rebuig a un canvi de la normativa que, en un context de crisi econòmica, comportés revisions a l’alça de les quotes. Les informacions conegudes ahir confirmen aquesta intenció per part de l’Estat.

El plantejament de l’Estat és substituir el sistema actual per una tributació segons els ingressos. Els autònoms a Espanya ja paguen la quota més alta d’Europa, i en aquest sentit, s’entén que es vulgui tendir a sistemes on es cotitzi segons la facturació per ser més equitatius com fan a altres Estats europeus, però no amb trams de quota com planteja el Ministeri.

De 289 a 433 euros de quota

La mesura preveu que alguns centenars de milers d’autònoms poden veure la seva quota de 289€ mensuals amb un increment del 50% passant a 433€. Aquest increment no serà generalitzat a tot el col·lectiu, però plantejar aquesta reforma tot just en l’escenari actual denota un clar afany de recaptar més impostos a costa del col·lectiu d’autònoms.

Segons les xifres de la mesura l’objectiu és passar de la recaptació actual del RETA de 10.000 milions anuals, a recaptar 15.000 milions anuals, un 50% més. Això vol dir, per tant, que el que pretén l’Estat és imposar un increment de 5.000 milions en taxes que han de pagar els autònoms amb les seves quotes, afegint més pressió sobre un col·lectiu fortament castigat per la crisi

Cal recordar que l’Estat ja va aplicar a la quota d’octubre de 2020 l’augment dels tipus de cotització de l’1,1% per contingències comunes i del 0,8% per cessament d’activitat que hauria d’haver entrat en vigor al gener de 2020, i cobrarà amb caràcter retroactiu l’import dels mesos anteriors, ja sigui a través de la quota o per altres vies.

La quota més alta d’Europa

Si cal ajustar la figura dels autònoms, és imprescindible que no se’ls tracti només com una eina d’es d’on poder recaptar més per a les arques públiques, sinó com a potenciadors de l’economia. Això implicaria en primer lloc adoptar mesures que facilitin la seva operativa, per exemple, ajustant la seva quota o bé mirant altres mesures que no siguin impositives i permetin millorar el sistema.

Els autònoms són la primera línia de defensa de l’activitat empresarial i formen un col·lectiu que serà necessari per a la reactivació de l’economia. Tanmateix, sembla que la intenció des de l’administració ara sigui que tributin més, sent ja els que més tributen d’Europa. És el moment de potenciar l’economia i no pas limitar-la o gravar-la més encara.