La Cambra considera raonable la pròrroga pressupostària donat el límit injust de dèficit

Cal un acord global entre el Govern català i el de l’Estat de cara als pressupostos de 2014.

La Cambra de Comerç de Barcelona creu que la pròrroga dels pressupostos del 2012 al 2013 de la Generalitat de Catalunya és raonable donat l’injust límit de dèficit imposat per l’Estat, “que mai hauria d’haver estat inferior al 2%”, ha explicat el president de l’entitat, Miquel Valls.

Valls considera que el Govern central hauria d’haver traslladat a les CCAA de forma justa i equitativa el límit de dèficit, després que l’Estat aconseguís de Brussel·les una relaxació de l’objectiu de dèficit pel conjunt de les Administracions Públiques de fins al 6,5% del PIB el 2013.

Cal recordar que l’any 2011, els governs autonòmics van ser responsables d’un 34% de la despesa pública total; l’administració central d’un 54% i les corporacions locals del 12% restant. Seguint aquest principi, l’objectiu de dèficit del 2013 per als governs autonòmics no hauria de ser inferior al 2% -el 34% d’un dèficit del 6,5% del PIB és igual a un 2,2%.

Sense pujada d’impostos
El president de la Cambra considera que l’ajust del dèficit de cara a l’any que ve no s’hauria de fer per la via de la pujada d’impostos, sinó amb la millora del finançament autonòmic (Fons de Competitivitat) i amb el compliment dels compromisos amb Catalunya en matèria d’inversions (Disposició Addicional tercera de l’Estat), “és a dir, un acord global entre el Govern català i el de l’Estat, que acabi amb el dèficit fiscal crònic a Catalunya”.

“L’ajustament del dèficit per la via de les pujades impositives no farà més que aprofundir en la recessió econòmica, castigarà encara més la inversió i el consum de les famílies, en un moment en què cal assentar les bases de la recuperació econòmica introduint mesures d’estímul”, afirma Miquel Valls.