La Cambra considera que les mesures de l’Estat contra la crisi energètica no seran suficients sense accions contundents sobre el preu de l’electricitat

Cal aplicar les mesures de manera immediata per aturar o reduir els costos derivats de l’augment dels preus energètics sobre les empreses i els/es consumidors/es.

La Cambra de Comerç de Barcelona considera que les mesures del pla de xoc contra la crisi energètica aprovades per l’Estat no seran suficients si les accions per abaratir els preus de l’electricitat, que encara no s’han detallat, no són prou contundents.

Des de la corporació entenem que la majoria de les mesures, aprovades aquest dimarts al Consell de Ministres espanyol, seran a curt termini, amb una vigència d’uns pocs mesos en alguns casos, pensades només per mitigar l’embat de la crisi en lloc d’anar a l’arrel del problema.

Entre els ajuts anunciats per l’executiu central, que tindran un import de 16.000 milions d’euros entre ajuts directes i crèdits, destaca una bonificació de 20 cèntims per litre al preu dels carburants a tota la població. Cal recordar, però, que des de març del 2021 el preu del litre de la gasolina ha crescut uns 0,50€ i el del gasoil 0,61€, un increment que supera notablement la bonificació anunciada per l’Estat.

De l’import de les ajudes, cal destacar que la majoria d’aquest import, concretament 10.000 milions d’euros, corresponen a crèdits de l’ICO, amb la qual cosa una de les vies principals de les empreses per fer front a la crisi energètica, si no pot accedir als ajuts directes, serà augmentar el seu deute.

Pel que fa a les mesures socials, destaca també el topall en l’increment del preu del lloguer durant els propers tres mesos. Tot i que des de l’Estat s’ha defensat per protegir la part més vulnerable, s’aplicarà de forma generalista, amb la qual cosa també se’n beneficiaran les rendes altes. Per altra banda, aquest topall hauria d’emparar també les petites i mitjanes empreses llogateres.

La política d’incentius, tant directes com indirectes, ja no serà suficient per solucionar la crisi energètica, que ha arribat a un punt insostenible per a la ciutadania i les empreses. En aquest sentit, cal que de forma immediata es concretin mesures per frenar la translació dels preus energètics i que es contemplin accions com canviar el sistema de fixació del preu de l’electricitat al pool diari, com hem reclamat reiteradament des de la Cambra de Barcelona durant les últimes setmanes.

A llarg termini, però, l’opció preferent de les administracions públiques ha de ser avançar cap a un model de sobirania energètica basada en les renovables i en l’eficiència energètica. Aquesta transició ha de servir tant per reduir la dependència energètica d’altres països com per a la lluita contra el canvi climàtic.

Servei a les empreses

Per donar suport a les empreses catalanes afectades per la invasió de Rússia a Ucraïna, la Cambra de Comerç de Barcelona ha posat a disposició d’aquestes un servei gratuït per atendre consultes sobre les activitats comercials amb aquests dos països. Durant les últimes setmanes el departament d’Internacional de la Cambra ha resolt més de 100 consultes de tràmits internacionals. Més informació internacional@cambrabcn.cat